Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Odkdy se počítá lhůta pro připomínky?

Byla zveřejněna dokumentace EIA, bohužel jsem se o tom dozvěděl až před několika dny. Na úřední desce obce byla informace zveřejněna 1.2.2011, na krajské úřední desce 18.1.2011 - do 30 dní mohu podat připomínku, od kterého data se počítá tato lhůta? Od vyvěšení na krajské úřední desce (takto je to napsáno v průvodní informaci ke zveřejnění EIA) nebo na obecní úřední desce?

Tento dotaz byl vyřešen dne 15. 2. 2011. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Podle § 8, odst.3,  zákona č. 100/2001, o posuzování vlivů na životní prostředí se každý může vyjádřit k dokumentaci u příslušného úřadu, a to písemně do 30 dnů od zveřejnění informace o dokumentaci. V souladu s § 16, odst.4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, se pak za den zveřejnění považuje den, kdy došlo k vyvěšení informace (dokumentace k EIA) na úřední desce dotčeného kraje.

Lhůta pro vyjádření Vám tedy opravdu běží od 18.1.2011 a končit bude 17.2.2011. Dotčené územní samosprávné celky (obecní úřad) jsou pak povinny informace neprodleně vyvěsit na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů.

V § 16, odst. 3, zákona o posuzování vlivů na životní prostředí je uvedeno, jakým způsobem a kde by měla být informace o dokumentaci zveřejněna. Informace o dokumentaci by měla být v souladu s tímto ustanovením  zveřejněna na úředních deskách dotčených územních samosprávných celků, na internetu, a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (například v místním tisku, rozhlase apod.).

I kdybyste snad nestihli podat Vaše vyjádření k dokumentaci ve stanovené lhůtě, přesto ho můžete příslušnému úřadu zkusit zaslat. Podle § 8, odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, totiž příslušný úřad k vyjádřením zaslaným po lhůtě nemusí přihlížet. Nemusí, znamená, že může. Záleželo by tedy na konkrétním úředníkovi, jestli k Vašemu vyjádření přihlédne, či nikoliv. Rozhodně na to však nelze spoléhat.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty