Poradna

Odkdy se počítá lhůta pro připomínky?

Byla zveřejněna dokumentace EIA, bohužel jsem se o tom dozvěděl až před několika dny. Na úřední desce obce byla informace zveřejněna 1.2.2011, na krajské úřední desce 18.1.2011 - do 30 dní mohu podat připomínku, od kterého data se počítá tato lhůta? Od vyvěšení na krajské úřední desce (takto je to napsáno v průvodní informaci ke zveřejnění EIA) nebo na obecní úřední desce?

Tento dotaz byl vyřešen dne 15. 2. 2011. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Podle § 8, odst.3,  zákona č. 100/2001, o posuzování vlivů na životní prostředí se každý může vyjádřit k dokumentaci u příslušného úřadu, a to písemně do 30 dnů od zveřejnění informace o dokumentaci. V souladu s § 16, odst.4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, se pak za den zveřejnění považuje den, kdy došlo k vyvěšení informace (dokumentace k EIA) na úřední desce dotčeného kraje.

Lhůta pro vyjádření Vám tedy opravdu běží od 18.1.2011 a končit bude 17.2.2011. Dotčené územní samosprávné celky (obecní úřad) jsou pak povinny informace neprodleně vyvěsit na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů.

V § 16, odst. 3, zákona o posuzování vlivů na životní prostředí je uvedeno, jakým způsobem a kde by měla být informace o dokumentaci zveřejněna. Informace o dokumentaci by měla být v souladu s tímto ustanovením  zveřejněna na úředních deskách dotčených územních samosprávných celků, na internetu, a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (například v místním tisku, rozhlase apod.).

I kdybyste snad nestihli podat Vaše vyjádření k dokumentaci ve stanovené lhůtě, přesto ho můžete příslušnému úřadu zkusit zaslat. Podle § 8, odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, totiž příslušný úřad k vyjádřením zaslaným po lhůtě nemusí přihlížet. Nemusí, znamená, že může. Záleželo by tedy na konkrétním úředníkovi, jestli k Vašemu vyjádření přihlédne, či nikoliv. Rozhodně na to však nelze spoléhat.

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta