Tisková zpráva

Chytré založení spolku - bezplatná aplikace, pomocí které založíte spolek během pár minut

Právnická organizace Frank Bold spustila online aplikaci, která umožní připravit zakladatelské dokumenty spolku během pár minut. Automatizovaně a zdarma. V testovacím období aplikaci vyzkoušelo již přes 100 zájemců.

Na adrese frankbold.org/poradna/zalozeni-spolku nabízí Frank Bold jednoduchý online nástroj, který na základě zadaných údajů vygeneruje všechny dokumenty potřebné k založení spolku. Další připravené podklady pomohou uživateli vyplnit návrh na zápis do rejstříku a poradí, co všechno je třeba zkontrolovat a připravit, než se všechny dokumenty odešlou s návrhem na zápis na soud.

„Aplikace funguje na základě 12 předpřipravených variant podkladů, ze kterých pro uživatele vybere právě tu, která nejlépe vyhovuje potřebám chystaného spolku,” komentuje programátor, student Masarykovy univerzity Ondřej Zeman, který se na vývoji platformy podílel v rámci své bakalářské práce.

„Cílem projektu je minimalizovat množství času, který lidé musí věnovat zakládání a správě spolků. Jednoduchý nástroj k založení spolku je prvním krokem. Do budoucna plánujeme představit též nástroje týkající se běžné agendy či základního účetnictví,” komentuje Michal Kuk, Legal Designer poradny Frank Bold, který přípravu celé aplikace vedl.

Aplikaci Chytré založení spolku v testovacím období od června do července 2019 vyzkoušelo již přes 100 uživatelů, pro které aplikace vygenerovala více než 350 dokumentů. Nejčastěji prošli celou aplikací do 15 minut. Mezi nejčastější oblasti, ve kterých plánují jejich spolky působit, patří ochrana přírody, organizace kulturních a vzdělávacích akcí a sportovní aktivity. K dnešnímu dni je dle průzkumu poradny již minimálně 13 z těchto spolků úspěšně založeno a evidováno veřejnou databází. „Vzhledem k délce lhůty, kterou má rejstříkový soud na přezkoumání správnosti podkladů před zápisem, a vzhledem k času potřebnému na ověření podpisů je to výborný výsledek a pro nás důležitá zpětná vazba, že naše aplikace pomáhá připravit vyhovující podklady”, komentuje Kuk.

Téma zakládání spolků je jedním z nejvyhledávanějších témat v právní poradně Frank Bold. Dle dat Ministerstva spravedlnosti bylo v posledních 4 letech zakládáno až 8 spolků za jeden den. Právníci poradny se tak rozhodli právě toto téma zpracovat jako první v rámci projektu inovace poradny.

Doposud jsme se v rámci poradny soustředili především na udržování knihovny různých právních rad a návodů. Do budoucna bychom se rádi zaměřili na podobné online inovativní produkty, jako je právě Chytré založení spolku. Chceme aktivním občanům nabídnout online srozumitelné a jednoduše dostupné právní nástroje, které pomohou daný problém vyřešit snadno a efektivně. Právo má být pro lidi nástrojem k dosažení cíle, nikoli překážkou na cestě,” komentuje Michal Kuk, který se v rámci poradny Frank Bold specializuje na rozvoj poradny.

„Průběžně pracujeme na vylepšování aplikace na základě zpětné vazby od uživatelů. V následujících týdnech budeme například doplňovat instrukce co dělat v případě, když soud odmítne spolek zapsat. Následně celou aplikaci přeneseme na zcela novou platformu, která umožní ještě více celý proces automatizovat a poskytnout lidem podklady vyžadující méně úprav, ” komentuje Kuk.

Autor

Kristýna Špačková

Vedoucí PR, aktuálně na rodičovské dovolené