Tisková zpráva

Nastanou Krhové lepší časy? Za 3 dny se rozhodne

Pokud nadpoloviční většina voličů městské části Krhová řekne v sobotu 21. dubna v referendu o odtržení od Valašského Meziříčí ANO, stane se Krhová samostatnou obcí s vlastním rozpočtem, samosprávou a plným právem rozhodovat o svých záležitostech.

Co všechno se pro Krhovjany může zlepšit?

  1. O Krhovou se budou starat lidé, kteří v ní sami žijí. Bude i v jejich zájmu, aby ji řídili dobře. Krhovjané si budou moct zvolit za své zástupce lidi, kterým věří, že budou Krhovou vést k tomu, aby zůstala příjemným místem k žití.
  2. Každý bude moci ovlivnit dění v obci. O svých přáních, stížnostech, problémech a nápadech, co v Krhové vylepšit, nebudou obyvatelé muset přesvědčovat zastupitelstvo ValMezu.
  3. Občané budou mít kontrolu nad tím, jak obec hospodaří. Kdokoliv bude moci snadno kontrolovat, za co se utrácí peníze a spolurozhodovat o tom, co se za obecní peníze nakoupí nebo postaví.
  4. Nebudou muset vozit děti do školy i školky ve ValMezu. Město se opakovaně snažilo v Krhové zrušit školu. Údajně kvůli tomu, že nenaplňuje kapacitu. K letošnímu zápisu v Krhové přišlo třikrát více dětí než do školy v centru Valašského Meziříčí. Kapacita školy je plně využita a není důvod, proč ji rušit.
  5. Město nezřídí v Krhové plánovanou skládku. „Občanům Krhové jsme začali pomáhat ve chvíli, kdy zastupitelé Valašského Meziříčí začali prosazovat zbudování skládky v bezprostřední blízkosti obytné zástavby. Navíc na pozemku, který je místními využíván k rekreaci. Oddělení od města se nakonec ukázalo jako jediná možnost, jak zaručit Krhové plné právo na rozhodování o svých obecních pozemcích,“ uvedla právnička Hana Sotoniaková z Ekologického právního servisu, který poskytuje občanům Krhové právní pomoc.
  6. Krhové zůstanou lesy. V lednu se město pokoušelo projednat převedení Krhovských lesů do rukou soukromé firmy ST servis s.r.o. Bod byl z jednání stažen do doby rozhodnutí referenda.
  7. Nehrozí bezdůvodné zvyšování daní. „ValMez zvýšil občanům daň z nemovitosti na dvojnásobek až pětinásobek současné částky. Celá suma jde do pokladny městského rozpočtu, nad kterým nemáme žádnou kontrolu. Krhová jako samostatná obec bude moci daň z nemovistosti určovat sama. Stejně tak poplatky za svoz odpadů. Tím skončí vyhrožování města, že zdvojnásobí poplatky za odpad, pokud nebudeme souhlasit se skládkou,“ řekl člen přípravného výboru Zdeněk Adamec.
  8. O kultuře a trávení volného času rozhodnou občané sami. Místní zábavní spolky, sportovní kroužky a pořadatelé kulturních akcí nebudou muset o podporu dále žádat město. Občané budou moci obnovit kulturní dům, který jim město zlikvidovalo.
  9. Důležité věci bude možné vyřídit na úřadě v Krhové. Nebude nadále nutné jezdit vyřizovat do ValMezu  např. poplatky za popelnice, nebo pronájem místa na hřbitově.

 „Nelze říct, že by odtržení městské části bylo paušálním řešením všech podobných případů, ale v případě Krhové, může občanům hodně přinést. Pokud by k odtržení nedošlo, šance zbránit skládce, kterou město prosazuje, budou zásadně menší,“ dodala Sotoniaková.

„Osamostatnění od Valašského Meziříčí je pro nás zásadním krokem k lepší budoucnosti Krhové a všech jejích obyvatel. Věříme proto, že v sobotu řekne většina obyvatel své ANO,“ uzavřel Adamec.