Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Krhová, Hrádky: nová obec místo skládky

Občané z Krhové - bývalé městské části Valašského Meziříčí - se na nás poprvé obrátili poté, co zjistili, že jim chce město kousek od obytné zástavby vybudovat skládku komunálního odpadu. Skládka měla být vybudována na bývalém hliništi, které se v čase přirozeně obnovilo v cenný ekosystém se silně ohroženými druhy živočichů.

Místní občané založili spolek Hrádky beze skládky a záměr zachytili včas. Mohli jsme jim tedy poradit, jak se zapojit do tvorby územního plánu a tak se jim podařilo vybodování skládky zabránit.

Město Valašské Meziříčí však se schválnostmi pokračovalo a v Krhové se pokusilo zavřít fungující školu a školku, prodalo kulturní dům a snažilo se rozprodat lesy soukromé firmě. Valašským Meziříčím se začaly šířit informace o korupci v zastupitelstvu.

Pohár trpělivosti obyvatel Krhové tím přetekl. Získali dostatečnou podporu pro uspořádání místního referenda a 21. dubna 2012 se občané obce jasně vyjádřili pro nezávislost a odtrhli se od města.

Od 1. ledna 2013 je Krhová samostatnou obcí, zvolila si vlastní zastupitelstvo a spravuje své záležitosti sama. 

Občanům Krhové a Hrádek (místní lokalita Krhové) se naskytla možnost postavit si svou obec na kvalitních základech a chránit důležité zájmy v místě, kde žijí. První do čeho se krhovští společně pustili bylo zbudování zbrusu nového obecního úřadu, spuštění webových stránek obce a rozšíření mateřské školky.

„Meziříčská radnice nerozhodovala v souladu s potřebami občanů v Krhové a Hrádkách. Rozuměli jsme snaze místních chránit místo, ve kterém žijí, proto jsme je právně podpořili,“ komentuje spolupráci právnička EPS Hana Sotoniaková.

Krhovští však musí být stále ve střehu, sotva se jim podařilo uchránit cennou lokalitu před skládkou, už jim za domy vznikl mezisklad odpadu. Probíhá zde především drcení stavebního odpadu, což generuje spoutu hluku a také prachu. Místní spolu s právníky Frank Bold se teď snaží najít právní cestu, jak této rušivé činnosti zabránit.

Naše pomoc občanům

  • Zpracovali jsme strategii právního postupu.
  • Přispěli jsme ke zmocnění zástupce veřejnosti a sepsali jsme námitky ke změně územního plánu.
  • Podávali jsme žádosti o informace, zda rekultivace staré skládky probíhá dle plánu.
  • Pomáhali jsme s přípravou místního referenda a mediální kampaní.
  • Zpracovali jsme právní analýzu k možnostem obrany proti meziskladu odpadu.

Hrádky beze skládky

Spolek Hrádky beze skládky vzniklo spontánně v roce 2007. Důvodem byl nesouhlas občanů Hrádek se záměrem na znovuobnovení a rozšíření skládky komunálního odpadu. Od té doby se členové spolku aktivně zapojili do všech jednání týkajících se potencionální skládky. Vznesli řadu důležitých argumentů, z nichž zásadním se stal přírodovědný průzkum lokality hliniště v roce 2008, který zjistil výskyt řady silně ohrožených živočichů.

Členové spolku se dále zapojují do veřejného dění v Krhové a přírodně cennou lokalitu hliniště v Hrádkách se chystají zvelebovat.

Spolek Hrádky beze skládky je jedním z partnerů nového projektu Satelity právního ekoporadenství.

Krhová v časopisu Žlutý

Příběh Krhové vyšel v časopisu Žlutý, který jezdí v autobusech Student Agency.

 

„Program švýcarsko-české spolupráce podporuje sub-projekt Satelity právního ekoporadenství.“ „Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.“ www.swiss-contribution.czwww.nadacepartnerstvi.cz

O případu ve zpravodaji

Všechny články k případu Zpravodaj Frank Bold

Případ řeší

Hrádky beze skládky

Komu se ozvat?

Zdeněk Adamec