Tisková zpráva

Nechtěné dopady velkého byznysu: většina korporací je bere na vědomí, necelá polovina má plán, jak je řešit

Analýza nefinančních zpráv 105 evropských korporací napříč státy a odvětvími ukazuje, že obchodní společnosti uznávají, že jejich podnikání může mít nežádoucí dopady na životní prostředí, lidská práva nebo korupci, ale jen necelá polovina identifikuje rizika u sebe sama a má strategii, jak jim čelit.

 „Příkladem může být vnímání odpovědnosti za svůj dodavatelský řetězec. 70 % společností uznává důležitost ochrany lidských práv ve svém vlastním dodavatelském řetězci, ale jen 10 % má v této oblasti konkrétní plán. To je velmi málo vzhledem k tomu, že porušování lidských práv ze strany korporací se většinou děje právě v důsledku přesunu výroby do mimoevropských zemí s nižší vymahatelností práva," říká právník Filip Gregor (Frank Bold).

Analýzu nefinančních zpráv 105 velkých společností napříč obory a státy EU sestavila organizace Frank Bold se svým španělským partnerem Sustentia rámci tříletého projektu Alliance for Corporate Transparency. Hlavním zjištěním je, že na obecné úrovni většina společností uznává, že svou činností ovlivňují životní prostředí a sociální oblast. Zároveň však v méně než polovině případů pojmenovávají, v čem přesně by mohlo být jejich podnikání rizikové a zda uplatňují nějakou prevenci rizik.

Světlou výjimku představuje téma změny klimatu. Změně klimatu se ve své zprávě z roku 2018 věnovalo 90 % zkoumaných korporací a polovina z nich uvedla i konkrétní cíle, jichž se ve vztahu k ochraně klimatu snaží dosáhnout, například snížení emisí nebo energetické náročnosti provozu.

Nefinanční zprávy musí velké korporace zveřejňovat každý rok, a to buď jako součást účetní závěrky, nebo samostatně. V České republice tato povinnost dopadá jen na necelých 30 akciových společností, jako jsou banky, telefonní operátoři nebo ČEZ, který byl jako jediná česká společnost zahrnut do analýzy. V  celé EU se nefinanční reporting týká 6 000 společností. Slabinou nefinančních zpráv je však v praxi jejich vágnost, absence měřitelných cílů a také neochota firem popisovat právě ty oblasti, které jsou ve vztahu k jejich podnikání nejvíc rizikové.

Doplňující informace: