Tisková zpráva

Nezávislá kontrola státních firem: o krok blíž

Ústavně právní výbor Poslanecké sněmovny doporučil sněmovně pozměňovací návrh novely Ústavy a zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu (NKÚ), který obsahuje rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu o kontrolu státních a obecních firem.

Návrh předložili Stanislav Polčák (TOP09) a Jana Suchá (VV) a podpořili jej poslanci TOP09, VV i ČSSD. Proti kontrole státních firem se vyjádřili přítomní zástupci ODS. Návrh v tomto znění už podpořil Výbor pro veřejnou správu. Novela má být ještě projednána v Kontrolním výboru a je zařazena na prosincové jednání sněmovny, kde bude ve druhém čtení.

Právník EPS Martin Fadrný, který upozornil na to, že v chystané novele ústavy bylo rozšíření dohledu NKÚ na státní firmy v rozporu s programovým prohlášením vlády opomenuto, k tomu říká: „Výbor pro veřejnou správu, který přišel s návrhem, a nyní i Ústavně právní výbor odvedli dobrou práci. Vydaná stanoviska, bude-li se jich sněmovna při svém hlasování držet, zaručí, že novela zákona bude v praxi fungovat. Média, BIS a v poslední době i politici mluví otevřeně o zneužívání státních firem. Pokud koalice a vůbec všechny strany, včetně opozičních, myslí boj proti korupci vážně, měly by právě otevření státních firem kontrolám ze strany NKÚ dát zelenou.“

Na schůzi vystoupil také předseda NKÚ František Dohnal, který vyvrátil dohady, že by případná kontrola státních firem neúměrně zahltila kapacity NKÚ. Podle Dohnala jde ve skutečnosti řádově o cca 80 státních firem a maximálně o několik tisíc firem obecních, což představuje asi desetinu subjektů ve srovnání s počtem obcí, které NKÚ kontroluje. Kontroly by navíc podle Dohnala probíhaly průřezově a v případech, kdy existuje závažné podezření na nekalé praktiky.

K zákonu se dále vyjadřoval také poslanec Tejc (ČSSD), který odmítl riziko, že by Českou republiku mohly za tento krok čekat arbitráže.

Poznámky

Novela na webu PSP: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?T=351&O=6

Kontrolní výbor: http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=74236

Ústavně právní výbor: http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4000&o=6

Proč je rozšíření dohledu NKÚ na státní firmy důležité?

  • Jen 13 z těchto firem mělo v roce 2010 obrat 300 miliard – skoro třetinu státního rozpočtu. Z toho 152 miliard putovalo na nákup zboží a služeb. Řada z těchto nákupů byla přitom podle médií o miliardy předražená ve srovnání s běžnou tržní cenou.
  • Podle výroční zprávy BIS dochází v těchto firmách k rozsáhlé a systematické manipulaci se zakázkami. "Český organizovaný zločin nejvyšší úrovně … profituje zejména systematickým obohacováním se na veřejných rozpočtech a firmách se státní majetkovou účastí."
  • Kontrola NKÚ v těchto firmách je důležitou součástí vícestupňového systému kontroly, která jako celek může manipulaci s veřejnými zakázkami výrazně zkomplikovat. Doporučují ji mezinárodní standardy (Limská deklarace, článek 23) a patří mezi základní pravomoci nejvyšších kontrolních institucí ve všech sousedních zemích.
  • Umožnění kontroly NKÚ v těchto firmách uvádí NERV mezi 12 protikorupčními opatřeními ve svém doporučení z června 2011. „Nová pravomoc NKÚ kontrolovat tyto společnosti je více než nutnost,“ uvádí NERV.
  • Není pravda, že by kontrola NKÚ krátila práva minoritních akcionářů ve firmách, kde stát nemá 100% majetkovou účast. V situaci, kdy zpráva BIS hovoří o úzkých vazbách mezi manažery firem a zástupci státu v dozorčích radách, kteří neplní svou kontrolní funkci, mohou být naopak kontroly NKÚ nástojem ke zvýšení efektivity hospodaření, a tím i hodnoty společnosti. Navíc veřejně publikované zprávy NKÚ musí respektovat obchodní tajemství. Nehrozí nám ani mezinárodní arbitráže – alespoň není známo, že by se nějaká konala v zemích, kde jsou kontroly NKÚ v těchto firmách běžné.
  • Rozšíření pravomocí NKÚ má smysl, ačkoli vládní novela nepočítá s navýšením rozpočtu NKÚ. Ačkoli se nedá čekat, že by NKÚ měl kapacitu kontrolovat tyto firmy ve velkém měřítku, náhodné kontroly by měly, jak zdůrazňuje NERV, „minimálně preventivní efekt.“
  • Podle informací z NKÚ je úřad připraven kontroly v těchto společnostech vykonávat.

Ostatně už dnes vykonává kontroly v tzv. „státních podnicích.“ Pokud by byl zrealizován záměr ministerstva zemědělství převést státní podnik Lesy ČR na stoprocentně vlastněnou akciovou společnosti, firma by se paradoxně dostala mimo pravomoci NKÚ.

Vyjádření ekonomů k tématu

Miroslav Zámečník, ekonom, člen NERV „Rozšíření pravomocí NKÚ tímto směrem je jedna z oblastí, jak zlepšit úroveň správy společností s majetkovou účastí státu a zdůraznil bych i rozšíření kontrolních kompetencí na společnosti spoluovládané samosprávou.“

Jan Pavel, ekonom, člen NERV, poradce premiéra „NKÚ má kontrolovat nakládání se státním majetkem, a tyto akcie nepochybně státním majetkem jsou. To například znamená, že by měl NKÚ u velkých investic těchto firem kontrolovat, zda si ministerstva vyžádala podklady, dokumenty, nechala si zpracovat alternativní možnosti, oponentské posudky atd.“

Autor

Martin Fadrný

Konzultant, právník ve Frank Bold Advokáti