Tisková zpráva

Program zlepšování kvality ovzduší pro Ústecko zrušen Nejvyšším správním soudem

Nejvyšší správní soud včera zrušil některé části Programu zlepšování kvality ovzduší (dále jen „Program”), který vydalo Ministerstvo životního prostředí pro oblast Severozápad. Soud se tím přiklonil k důraznější ochraně zdraví obyvatel regionu před znečištěním ovzduší. Zdůvodnění rozsudku ještě není k dispozici, ale hlavními argumenty žalobců byla nekonkrétnost a nízká účinnost navržených opatření.

Jde o třetí rozsudek podobného typu: v prosinci minulého roku Nejvyšší správní soud částečně zrušil Program vydaný pro ostravskou aglomeraci a v únoru letošního roku Městský soud v Praze částečně zrušil Program pro hlavní město Prahu. Další případ tohoto typu (Brno) soud ještě projednává.

„Program by měl kromě jednotlivých opatření vedoucích k čistšímu ovzduší obsahovat i jejich harmonogram. To aby zajistil, že Program dosáhne svého cíle včas a že bude možné ho průběžně kontrolovat a případně revidovat. Kromě toho by měl Program obsahovat vyčíslení očekávaného přínosu jednotlivých opatření, aby umožňoval jejich porovnání z hlediska účinnosti,” říká právnička Petra Marie Giňová z konsorcia Frank Bold, jehož právníci žalobce v případu zastupovali.

 „Zrušení Programu je dobrou zprávou Ústecko a pro zdraví lidí, kteří tu žijí. Znečištění ovzduší není marginálie. Doufám, že se teď ministerstvo pochlapí a dá dohromady účinnější Program než ten právě zrušený," říká k rozsudku jeden z žalobců Petr Globočník. Mezi žalobci byla i ústecká organizace Stop tunelům, Laďka Filipová z této organizace k rozsudku říká: „Vítáme rozhodnutí NSS a doufáme, že nový PZKO bude mimo jiné i jasně stanovovat odpovědnost za realizaci konkrétních opatření. V naší praxi se totiž setkáváme s tím, že úřady i samosprávy jen formálně na papíře program "naplňují" a žádná skutečně efektivní opatření ke snížení znečištění ovzduší nerealizují."

 

Nejvyšší správní soud nejen že zrušil celý předchozí rozsudek Městského soudu v Praze, který žalobu na Program zamítl, ale zrušil přímo části samotného Programu. Rozsudek je konečný. Ministerstvo životního prostředí, které Program v roce 2016 vydalo, nyní bude muset vypracovat nový, s účinnějšími opatřeními a realistickým časovým rámcem. Zrušení části Programu nebude mít pro region negativní následky, protože opatření v něm obsažená lze realizovat i bez Programu a řada z nich se již dokonce realizuje (například podpora výměny domácích kotlů).

Povinnost vydat Program zlepšování kvality ovzduší Ministerstvu životního prostředí ukládá zákon o ochraně ovzduší, který transponuje evropskou směrnici o kvalitě vnějšího ovzduší. Účelem Programu je snížit míru znečištění ovzduší na zákonný limit v nejkratší možné době. Právníci z Frank Bold a občané Ústecka Program před jeho vydáním v dubnu 2016 intenzivně připomínkovali, ale jejich požadavky na vyšší účinnost Programu nebyly zohledněny. Proto v srpnu 2016 podali návrh na zrušení Programu, který následně Městský soud v Praze zamítl. Žalobci s právním zastoupením Frank Bold následně podali proti tomuto rozsudku kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, jejímž výsledkem je včerejší konečný rozsudek.

Kontakt:

Petra Marie Giňová, právnička Frank Bold
tel. +420 734 202 657, petra.ginova@frankbold.org

Frank Bold je mezinárodní tým právníků, kteří se zabývají aktuálními společenskými výzvami.

 

    

Projekt Právo na čistý vzduch je financován programem Life.