Tisková zpráva

Sněmovna umožnila NKÚ kontrolu státem vlastněných podniků

V pátek 7. prosince Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona, který umožní rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu na kontrolu státních firem. Sněmovna dala šanci významnému protikorupčnímu opatření.

Návrh zákona umožňuje NKÚ kontrolovat územní samosprávné celky a společnosti, v nichž má Česká republika nebo její územně samosprávný celek alespoň 50% vlastnický podíl, a které nemají akcie obchodovatelné na burze.

Znění zákona je koaličním kompromisem, ke kterému zákonodárci dospěli po několika měsících společného vyjednávání. Původní návrh na změnu zákona nezahrnoval mezi kontrolované subjekty právě právnické osoby s většinovým vlastnickým podílem státu.

„Jsme potěšeni, že naše dlouhodobé úsilí rozšířit kontrolu NKÚ ještě o státní a obecní firmy přineslo výsledky. Jedná se o jedno z opatření, které pomáhají zabránit korupčnímu jednání v souvislosti s veřejnými prostředky,“ říká programový ředitel Ekologického právního servisu Pavel Franc.

Právník Ekologického právního servisu Martin Fadrný ke schválenému návrhu zákona uvádí: „Pokud zákon projde ještě Senátem, bude to znamenat, že Nejvyšší kontrolní úřad bude moci kontrolovat společnosti jako České dráhy, Dopravní podnik v Praze a jiných městech, kterými protékají miliardy korun ročně. Dosud je jejich hospodaření pouze pod vlivem členů orgánů, které jsou často plné laiků, jmenovaných pouze na základě politické příslušnosti.“

Při schvalování zákona zazněly i kritické hlasy, především z úst poslankyně Klasnové, která kritizuje vyloučení společností, jejichž akcie jsou obchodovatelné na burze.

Nejznámějším příkladem je ČEZ. Klasnová vznesla pozměňovací návrh, který umožňoval kontrolu všech právnických osob s většinovou majetkovou účastí státu, ale sněmovna tuto verzi odmítla. Na její vystoupení reagoval poslanec Polčák, který uvedl, že schválené znění Ústavy je otevřené k dalšímu rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu, pokud se tak politická reprezentace rozhodne třeba v dalším volebním období.

Autor

Martin Fadrný

Konzultant, právník ve Frank Bold Advokáti