Tisková zpráva

Turów získal polské povolení EIA navzdory špatným datům. Dosud nelegální těžba tak může pokračovat

Polský úřad v pátek 7. 10. zveřejnil finální rozhodnutí ohledně vlivu těžby v dole Turów na životní prostředí, které umožní její pokračování. Generální ředitel ochrany životního prostředí tak potvrdil předchozí rozhodnutí. Oba tyto orgány však dopady těžby na životní prostředí schválili na základě  zastaralých dat. Jedná se o zásadní krok pro povolení těžby až do roku 2044, které nyní hrozí.

V únoru 2022 přitom polský soud po odvolání právníků Frank Bold rozhodl o zrušení tzv. “doložky okamžité vykonatelnosti” pro posouzení EIA, čímž umožnil pozastavit těžbu, než se posoudí nesprávná data uvedená v posouzení EIA. Aspoň takový postup stanoví evropské právo, polský provozovatel dolu však těžil bez ohledu na tuto podmínku dál. „Bez tohoto posouzení však není možné v těžbě pokračovat. Polsko se tak dopouštělo porušování evropského práva, což je nepřijatelné. Vládu práva je nutné respektovat vždy - zejména pak v době války, jaké jsme dnes svědky na Ukrajině. Je proto nevyhnutelné obrátit se znovu na Evropskou komisi a s Polskem dojednat změny,” říká právnička Frank Bold Petra Kalenská.

Finální rozhodnutí ohledně vlivu prodloužení těžby vydal Generální ředitel ochrany životního prostředí. Vychází však ze špatných a realitě neodpovídajících dat z roku 2015, která mluví o poklesu vody o 3 až 15 metrů v roce 2044. Už v roce 2021 však hladina vody klesla o 8 až 34 metrů. Z neodpovídajícího starého hydrogeologického modelu vychází i návrh na preventivní opatření. Ta mají omezit negativní dopady těžby a zajistit, aby voda z českého území neodtékala. Podzemní bariéra vyprojektovaná na základě nesprávného hydrogeologického modelu tedy nemůže být funkční. Poslední data od jejího dostavení také žádné zlepšení neukázala. 

Uzavřená dohoda Česko nechrání

Ani přes to, že Polsko prokazatelně porušuje evropské právo, ohrožuje české životní prostředí a místní obyvatelé přichází o vodu, nemůže jej Česká republika zažalovat. Zakazuje to totiž před půl rokem uzavřená česko-polská dohoda. 

Dohoda, kterou Česká republika s Polskem uzavřela ohledně dolu Turów, je podle expertní právní analýzy Frank Bold špatná. Obyvatele českého území neochrání před úbytkem vody, jen má zajistit peníze na krizovou infrastrukturu - vodovody, aby občané v poškozeném území měli alespoň co pít. Bohužel ani těch není dostatek. Jak navíc ukázala analýza Frank Bold, dohoda porušuje české i evropské právo. I v tak náročných časech, jakým nyní v Evropě čelíme, je nezbytné chránit základní pilíře, na kterých Evropská unie stojí, a to je zejména dodržování vlády práva. Vypuknutí války na Ukrajině mimo jiné ukazuje i to, jak zranitelný je stát, pokud nemá k dispozici vlastní strategické zdroje. Je proto nutné chránit vodu na českém území kvalitní dohodou, která zajistí nejen dočasné kompenzace, ale i skutečně zamezí odtoku vody.

Časová osa vydání posouzení EIA pro těžbu v Turówě

21. ledna 2020

polský úřad (oblastní ředitel ochrany životního prostředí) vydal rozhodnutí o environmentálních podmínkách pro záměr spočívající v pokračování těžby do r. 2044 (rozhodnutí EIA prvoinstanční)

23. ledna 2020

polský úřad prohlásil rozhodnutí EIA za okamžitě vykonatelné

1.února 2022

polský soud zrušil okamžitou vykonatelnost rozhodnutí EIA

30. září 2022 (zveřejněno 7. 10. 2022)

Generální ředitel ochrany životního prostředí rozhodl o vydání rozhodnutí EIA