Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Tisková zpráva

Zlepší se stav ovzduší na Ostravsku ještě před rokem 2020?

Do 3. srpna se mohou lidé na Ostravsku vyjadřovat k plánům na zlepšení ovzduší. Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo 3. července návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává Program zlepšování kvality ovzduší pro aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek. Právníci Frank Bold a zástupci Čistého nebe varují, že pokud bude strategie schválena v navrhované verzi beze změn, stav ovzduší na Ostravsku se v dohledné době nezlepší.

Frank Bold a Čisté nebe v rámci společné kampaně připravili nástroj, jehož prostřednictvím mohou lidé zaslat ministerstvu připomínky. Na adrese www.vypakujsmog.cz sdružení nabízí 7 připomínek, které směřují k tomu, aby Programy vedly k dosažení limitních hodnot „v co nejkratším čase“, jak požaduje zákon.

“Základním nedostatkem předloženého návrhu Programu pro Ostravsko je, že v něm chybí upřesnění kroků, které mají vést ke zlepšení stavu ovzduší, časový harmonogram a způsob vyhodnocování jejich účinnosti. Program zásadním způsobem ovlivní rozhodování českých úřadů až do roku 2020 a je klíčové, aby obsahoval skutečně efektivní opatření, ” uvádí Kristína Šabová z Frank Bold.

Dýcháme nejšpinavější vzduch v celé České republice a jeden z netoxičtějších v celé Evropě. Astma a alergickou rýmu má na Ostravsku dvakrát více dětí než ve zbytku republiky. Častěji trpíme dýchacími a kardiovaskulárními potížemi, alergiemi a ekzémy, máme větší riziko rakoviny plic, nádorů jater a ledvin. MŽP má teď příležitost s tím něco udělat a ulevit statisícům lidí,” dodává Markéta Ubíková z Čistého nebe o.p.s.

Další připomínky, k nimž se mohou lidé přes web www.vypakujsmog.cz připojovat obsahují návrh, aby MŽP do Programu

Nevládní organizace kritizují také fakt, že lhůta pro vyjádření dotčených občanů je, zvláště v období letních prázdnin, příliš krátká a hrozí, že v oblastech, které se v současné době potýkají s velkým znečištěním ovzduší, nestihnou lidé včas zareagovat.

Česká republika dlouhodobě porušuje svou povinnost zlepšit kvalitu ovzduší a MŽP tak mimo jiné riskuje žalobu ze strany Evropské komise, která by mohla pro ČR skončit vysokými sankcemi.

Kontakty pro média

Kristína Šabová, Frank Bold
+420 720 565 672, kristina.sabova@frankbold.org

Markéta Ubíková, Čisté nebe o.p.s.
+420 608 701 869, marketa.ubikova@cistenebe.cz

Další informace

http://vypakujsmog.cz/ 

Zveřejněný Program zlepšování kvality ovzduší, aglomerace CZ08A - Ostrava/Karviná/Frýdek Místek

Příprava strategických plánů na zlepšení ovzduší se týká celé České republiky, MŽP na své úřední desce již zveřejnilo návrhy Programů zlepšování kvality ovzduší pro všechny zóny a aglomerace. Ve všech případech mají nyní jednotlivé regiony i jejich občané 30denní lhůtu zaslat k návrhu své připomínky.

Povinnost zpracovat programy zlepšování kvality ovzduší byla stanovena § 9 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Pro region Ostrava/Karviná/Frýdek Místek měl být zpracován již v roce 2014. Hlavním účelem programu pro region Ostravska je zpracovat komplexní dokument k identifikaci příčin znečištění ovzduší a stanovit taková opatření, jejichž realizace povede ke zlepšení kvality ovzduší v co nejkratším čase dosažení přípustné úrovně znečištění. Přípustnou úrovní znečištění se rozumí zákonem stanovené imisní limity, které jsou v regionu Ostravska pravidelně překračovány, přičemž dle zákona je nezbytné, aby jejich hodnot bylo dosaženo v co nejkratší možné době.

Český rozhlas: Znečištění vzduchu neklesá. Můžou za to hlavně kamna na uhlí, říká ministerstvo

ČT: Ostravsko se dusí, Evropská komise hrozí Česku soudem