Tisková zpráva

Zlepší se stav ovzduší na Ostravsku ještě před rokem 2020?

Do 3. srpna se mohou lidé na Ostravsku vyjadřovat k plánům na zlepšení ovzduší. Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo 3. července návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává Program zlepšování kvality ovzduší pro aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek. Právníci Frank Bold a zástupci Čistého nebe varují, že pokud bude strategie schválena v navrhované verzi beze změn, stav ovzduší na Ostravsku se v dohledné době nezlepší.

Frank Bold a Čisté nebe v rámci společné kampaně připravili nástroj, jehož prostřednictvím mohou lidé zaslat ministerstvu připomínky. Na adrese www.vypakujsmog.cz sdružení nabízí 7 připomínek, které směřují k tomu, aby Programy vedly k dosažení limitních hodnot „v co nejkratším čase“, jak požaduje zákon.

“Základním nedostatkem předloženého návrhu Programu pro Ostravsko je, že v něm chybí upřesnění kroků, které mají vést ke zlepšení stavu ovzduší, časový harmonogram a způsob vyhodnocování jejich účinnosti. Program zásadním způsobem ovlivní rozhodování českých úřadů až do roku 2020 a je klíčové, aby obsahoval skutečně efektivní opatření, ” uvádí Kristína Šabová z Frank Bold.

Dýcháme nejšpinavější vzduch v celé České republice a jeden z netoxičtějších v celé Evropě. Astma a alergickou rýmu má na Ostravsku dvakrát více dětí než ve zbytku republiky. Častěji trpíme dýchacími a kardiovaskulárními potížemi, alergiemi a ekzémy, máme větší riziko rakoviny plic, nádorů jater a ledvin. MŽP má teď příležitost s tím něco udělat a ulevit statisícům lidí,” dodává Markéta Ubíková z Čistého nebe o.p.s.

Další připomínky, k nimž se mohou lidé přes web www.vypakujsmog.cz připojovat obsahují návrh, aby MŽP do Programu

Nevládní organizace kritizují také fakt, že lhůta pro vyjádření dotčených občanů je, zvláště v období letních prázdnin, příliš krátká a hrozí, že v oblastech, které se v současné době potýkají s velkým znečištěním ovzduší, nestihnou lidé včas zareagovat.

Česká republika dlouhodobě porušuje svou povinnost zlepšit kvalitu ovzduší a MŽP tak mimo jiné riskuje žalobu ze strany Evropské komise, která by mohla pro ČR skončit vysokými sankcemi.

Kontakty pro média

Kristína Šabová, Frank Bold
+420 720 565 672, kristina.sabova@frankbold.org

Markéta Ubíková, Čisté nebe o.p.s.
+420 608 701 869, marketa.ubikova@cistenebe.cz

Další informace

http://vypakujsmog.cz/ 

Zveřejněný Program zlepšování kvality ovzduší, aglomerace CZ08A - Ostrava/Karviná/Frýdek Místek

Příprava strategických plánů na zlepšení ovzduší se týká celé České republiky, MŽP na své úřední desce již zveřejnilo návrhy Programů zlepšování kvality ovzduší pro všechny zóny a aglomerace. Ve všech případech mají nyní jednotlivé regiony i jejich občané 30denní lhůtu zaslat k návrhu své připomínky.

Povinnost zpracovat programy zlepšování kvality ovzduší byla stanovena § 9 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Pro region Ostrava/Karviná/Frýdek Místek měl být zpracován již v roce 2014. Hlavním účelem programu pro region Ostravska je zpracovat komplexní dokument k identifikaci příčin znečištění ovzduší a stanovit taková opatření, jejichž realizace povede ke zlepšení kvality ovzduší v co nejkratším čase dosažení přípustné úrovně znečištění. Přípustnou úrovní znečištění se rozumí zákonem stanovené imisní limity, které jsou v regionu Ostravska pravidelně překračovány, přičemž dle zákona je nezbytné, aby jejich hodnot bylo dosaženo v co nejkratší možné době.

Český rozhlas: Znečištění vzduchu neklesá. Můžou za to hlavně kamna na uhlí, říká ministerstvo

ČT: Ostravsko se dusí, Evropská komise hrozí Česku soudem

Autor

Kristína Šabová

Právnička, aktuálně na rodičovské dovolené