Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Ostrava: dýchat čistý vzduch

Lidé na Ostravsku dýchají nejšpinavější vzduch v Evropě. Přestože politici slibují řešení, stav ovzduší se zatím viditelně nelepší a žádný z kompetentních orgánů není schopen situaci skutečně začít řešit. Od roku 2007 je k tomu pobízíme ve spolupráci s místními občany a jejich občanským sdružením Vzduch.

Největším zdrojem prašnosti a dalších nebezpečných látek v regionu je hutní komplex společnosti ArcelorMittal Ostrava, a.s

Za to, že je ovzduší na Ostravsku nejtoxičtější v České republice a dosahuje na prvenství v celé Evropě, však nemůže jenom ArcelorMittal. Podílí se také okolní průmysl, doprava, v topné sezóně i domácnosti, a také geografické podmínky. Proto je špatně, že úřady formou integrovaných povolení umožňují velkým průmyslovým znečišťovatelům vypouštět tolik emisí, jako by byli v regionu sami. Povinností úřadů přitom ze zákona je stanovit povolené limity znečištění s ohledem na aktuální stav v lokalitě a musí přitom počítat s tím, že znečištění z různých zdrojů se kumulují

Občanské sdružení Vzduch proto sleduje investice ArcelorMittalu do modernizace provozů a usiluje o dodržování zákonem daných imisních limitů v obci Radvanice a Bartovice. 

Průmyslové podniky dlouho zlehčovaly svou odpovědnost za stav ovzduší ve svém sousedství a politici o tomto tématu mlčeli. Dnes se o situaci na Ostravsku konečně otevřeně mluví. Smutné je, že politici před velkými znečišťovateli stále přešlapují na místě. Údajně hledají "komplexní" řešení a podepisují s firmami dobrovolné a tedy nevymahatelné dohody.

Nedávno se však velikosti ArcelorMittalu nezalekl soud, když nařídil, aby ArcelorMittal do roka omezil hluk ze svých provozů. Ve zdůvodnění stálo, že ani fakt, že se jedná o velkou průmyslovou zónu, automaticky neznamená, že si provozovatelé mohou dělat, co chtějí.

„V Ostravě spolupracujeme s občany, kteří si uvědomují, že čisté životní prostředí je alfou i omegou dalšího rozvoje regionu. Znají svá práva a chtějí po státu, aby své závazky na poli čistého ovzduší naplnil. V tomto jim právně pomáháme,“ popisuje spolupráci Hana Sotoniaková

Naše pomoc občanům

  • Od roku 2007 intenzivně spolupracujeme s občanským sdružením Vzduch.
  • Společně vytváříme strategii právních kroků
  • Sledujeme činnost státu a jeho kroky vedoucí ke zlepšení kvality ovzduší na Ostravsku.
  • Analyzovali jsme závazky z dobrovolných dohod mezi velkými znečišťovateli a úřady.
  • Monitorujeme kroky ArcelorMittalOstava a schvalovací procesy pro modernizaci provozů. 
  • Zapojili jsme stážistu (studenta práv), který právní podporou pomáhá sdružení uskutečňovat jeho cíle.

Současným stážistou je Filip Nečas, student 4. ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

Jak to vidí Filip Nečas 

"V dnešní době krize, kdy statistiky hospodářství jsou v červených číslech, se nás náš stát snaží přesvědčit, že dělá vše pro to, aby se to zlepšilo. Podpora průmyslu je jistě cestou, ale nesmí se zapomínat také na negativa s tím spojená, která mají dopad nejenom na životní prostředí, ale také na lidské zdraví. Občanské sdružení Vzduch na toto pamatuje a podniká kroky k tomu, aby se tato situace změnila. Stejně jako oni si jsem vědom, že je třeba dostat z červených čísel i ty statistiky monitorující to, co dýcháme, což se projevuje na zdraví nás, našich rodičů i dětí."

Občanské sdružení Vzduch

Hlavním posláním sdružení je prosadit zlepšení životních podmínek na Ostravsku. Členové sdružení usilují zejména o dodržování zákonem daných imisních limitů v obci Radvanice a Bartovice v Ostravě, ve které žije více než šest a půl tisíce obyvatel.

Občanské sdružení Vzduch je jedním z partnerů nového projektu Satelity právního ekoporadenství.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

O případu ve zpravodaji

Tiskové zprávy Pavla Vymyslická

Ústavní soud dal za pravdu penzistce v bitvě za lepší ovzduší na Ostravsku

Ústavní soud včera vyhověl penzistce z Radvanic-Bartovic v případě, v němž žena od roku 2018 bojuje za zlepšení kvality ovzduší na Ostravsku. V žalobě na Ministerstvo životního prostředí žádala zadostiučinění za újmu, kterou vlivem nekvalitního ovzduší utrpěla, konkrétně za onemocnění rakovinou plic a ztrátu manžela, který rakovině podlehl. 

Aktuálně Kristína Šabová

Usilujeme o čistší vzduch na Ostravsku: posun ve dvou právních případech

Penzistka z Radvanic-Bartovic vede od prosince 2018 právní bitvu za zlepšení kvality ovzduší na Ostravsku. Po Ministerstvu životního prostředí požaduje přiměřené zadostiučinění za utrpěnou újmu, spočívající v onemocnění rakovinou plic a ve ztrátě manžela, který rakovině podlehl. Spor nyní míří před Nejvyšší soud, ke kterému podal advokát žalobkyně z expertní skupiny Frank Bold dovolání.

Všechny články k případu Zpravodaj Frank Bold

Komu se ozvat?

Pavla Skýbová

Právník