Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Čistý vzduch ve vašem regionu

Aktuálně

Získáme konečně možnost dýchat čistší vzduch a změníme dosavadní přístup státu k této otázce?

Jsme ve finále. Stejně jako obyvatelé Londýna, Bruselu a desítek německých měst jsme žalovali stát za to, že nedělá, co je jeho zákonná povinnost, a nenavrhuje konkrétní a vymahatelná opatření pro zlepšení kvality ovzduší. Britské, německé a další soudy vrátily neúčinné dokumenty vládám k přepracování, české soudy naše žaloby v první instanci zamítly.

Podáváme tedy kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, to jediné, co zbývá. Když neuspějeme, šance na opravdu účinné Programy na zlepšování kvality ovzduší do roku 2020 zmizí.  

Teď je tedy ten klíčový moment napřímit veškeré úsilí a zachránit to, o co již třetím rokem usilujeme: vymahatelné právo na čistý vzduch.

Díky vaší podpoře můžeme uspět. Pomozte nám získat částku 30 000 Kč, kterou plně vložíme do tohoto soudního sporu.

Darovat

 

Nejsme v tom sami. Příklady úspěchů:

Česko není samo. V Evropě existují podobné iniciativy, které dlouhodobým úsilím svého cíle dosáhly. Soudy jednoznačně požadují u odpovědných orgánů nápravu a nařizují jim, aby vydaly taková opatření, která rychle a účinně povedou ke zlepšení situace ovzduší.

  • Dϋsseldorf: do ledna 2018 zmizí dieselová auta z nejvíce znečištěných silnic.
  • Londýn: do roku 2020 zavede ultranízké emisní zóny.
  • Mnichov, Darmstadt, Wiesbaden: úřady přepracovávají “slabé” Programy, které jim soudy vrátily.
 

Jak šel čas?

Rok 2014 - začínáme sledovat proces příprav nových Programů pro zlepšování kvality ovzduší (PZKO), které by měly obsahovat účinná opatření k dlouhodobému zlepšení kvality ovzduší. Spolupracujeme s německými a britskými právníky a iniciujeme debatu s Ministerstvem životního prostřední a ostatními ekologickými iniciativami o tom, čeho by měly PZKO dosáhnout.

Rok 2015 - Spouštíme kampaň Vypakuj smog a připomínkujeme nové Programy. Vyhráli jsme spor, kdy soud uznal, že lidé žijící v postižených oblastech mají možnost se domáhat ochrany soudní cestou. Téma dostáváme do médií a ke kulatým stolům s předními odborníky a Ministrem životního prostředí. 

Rok 2016 - připomínkovali jsme proces posuzování vlivů koncepce na životní prostředí (SEA) a jednali s MŽP o efektivních opatřeních. MŽP Programy přijalo - dle našich kritérií nedostatečně a neefektivně zpracované. Podali jsme 4 žaloby v regionech Ostrava, Brno, Praha, Ústí.

Darujte

Pomozte nám získat částku 30 000 Kč, kterou plně vložíme do tohoto soudního sporu, na jehož konci může stát opravdu účinný plán a kroky ke zlepšení stavu ovzduší v jednotlivých zónách.

 

Podpořte kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu:

Jak často chcete přispívat?

Jakou částku chcete přispět?

Kč.
Kč.

Zvolte způsob platby

Přispívám jako

Pro jaký projekt?

Pomozte nám lépe vás poznat

*
*
*

Kontaktní údaje:
*

 
Chcete zaslat potvrzení o daru?

Autor

Kristína Šabová

Právnička, aktuálně na rodičovské dovolené