Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Ostrava: vypakovat smog z města

Na Ostravsku lidé dýchají smog. Nemusí to tak však být věčně. Podle lidí z Čistého nebe stačí, aby všichni, kdo mají na situaci nějaký vliv, brali stav ovzduší jako prioritu a nerezignovali na možnosti zlepšení. To „všichni“ zahrnuje i obyvatele.

Organizace Čisté nebe začala jako skupina aktivních lidí, přesvědčená o tom, že teprve až bude smog opravu vadit většině lidí na Ostravsku, může se situace zlepšit. Znečištění je výsledkem kombinace mnoha faktorů, řešení je proto nákladný a nesnadný běh na dlouhou trať, a úřady samy od sebe, bez tlaku veřejnosti, mají tendenci volit pohodlnější zkratky. Z toho důvodu si Čisté nebe vytyčilo cíl aktivizovat místní obyvatele, a to vtipně, inteligentně a s nadsázkou, aby byli pro příznivce přitažliví, namísto toho aby brnkali na jejich špatné svědomí.

Od prvního roku existence jsou proto vidět na akcích, jako je cyklojízda nebo PechaKucha Night, a sami pořádají Smogový ples a další akce popularizující téma kvality ovzduší. Vyvinuli aplikaci SmogAlarm pro sledování stavu ovzduší v reálném čase. Zároveň se zabývají i odbornější stránkou věci - připomínkují strategické plány Ministerstva životního prostředí, pořádají předvolební debaty a hodnotí přístup jednotlivých institucí k ochraně ovzduší. V roce 2012 se jim podařilo docílit toho, že Senát zamítl zákon o ochraně ovzduší ve verzi, která by rušila poplatky za znečišťování ovzduší. V létě 2016 spolu s Frank Bold podali žalobu proti Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek (PZKO). U soudu první instance žaloba neuspěla, ale v prosinci 2017 Nejvyšší správní soud rozhodl ve prospěch Ostraváků a většinu programu zrušil. Soud rozhodl, že program neobsahoval řadu povinných náležitostí a tím pádem nezaručoval, že sníží znečištění na zákonnou úroveň „v co nejkratším čase“, jak požaduje zákon. Zároveň soud stanovil, jak by účinný program měl vypadat. V krátkém sledu následovaly analogické rozsudky i pro Prahu, Ústecko a Brno. Tomu se říká vítězství.

Naše pomoc občanům:

  • Čisté nebe a Frank Bold společně uskutečnili kampaň Vypakuj smog s cílem shromáždit od veřejnosti připomínky k návrhu PZKO.
  • V létě 2016 jsme společně podali žalobu na vydaný PZKO.

Čisté nebe

Čisté nebe je obecně prospěšnou společností, která vznikla na sklonku roku 2010 v Ostravě. Posláním Čistého nebe je prosazovat právo obyvatel Ostravska na čistý vzduch. Snaží se být sjednocující a aktivizující platformou všech zúčastněných stran. Hlavní aktivity: watchdogová činnost, zapojení veřejnosti a informační činnost.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

O případu ve zpravodaji

Aktuálně Eliška Beranová

Znečištění ovzduší je stále největším zdravotním rizikem EU. Pomohou obnovitelné zdroje energie, vyšší energetická účinnost a čistá doprava

Počet předčasných úmrtí v důsledku znečištění ovzduší by mohl být v roce 2030 snížen přibližně o 55% ve srovnání s rokem 2005. To však za podmínky, že členské státy provedou všechna opatření dohodnutá podle stávajících právních předpisů EU k omezování znečištění ovzduší a změny klimatu.

Všechny články k případu Zpravodaj Frank Bold