Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Co nás čeká v roce 2024? Praxe sdílení elektřiny, kroky k odpovědným korporacím a AI

Aktuálně

Máme za sebou první měsíc nového roku a také plánování očekávaných milníků pro rok 2024. Naše zásadní témata se ale nemění. I letos budeme v rámci práce na novele Lex OZE 3 usilovat o snadné sdílení vyrobené energie a v souvislosti s dolem Turów upozorňovat na odtok vody z Česka. Během letoška budeme také o krok blíž ke skutečně odpovědným korporacím, ať už sběrem dat o vlastní udržitelnosti u největších firem, tak finální podobou pravidel pro sledování dopadů na lidská práva a životní prostředí v hodnotových řetězcích společností.

Sdílení elektřiny legislativně odstartovalo. Letos nás čeká praxe

Byť je novela Lex OZE 2 pro ukotvení komunitní energetiky v praxi zcela zásadní, jejím prosazením do české legislativy naše expertní práce nekončí. Čeká nás praktické spuštění sdílení elektřiny, které přijde spolu se zahájením činnosti Energetického datového centra 1. 7. 2024. Podobu sdílení do zásadní míry určí také vyhláška ERÚ o Pravidlech trhu s elektřinou.

Na naši loňskou práci na kvalitní legislativě navazuje příprava novely Lex OZE 3, která cílí na zvýšení podílu obnovitelné energie vyrobené a spotřebované v Česku. Zavést má pravidla pro akumulaci, tedy ukládání energie, a agregaci flexibility. Obojí je pro rozvoj obnovitelných zdrojů a udržení stability sítě zásadní.

Usilujeme o objektivní model dopadů těžby v Turówě na Česko

Letos oslavíme druhé výročí česko-polské dohody o těžbě v dole Turów, která však její negativní dopady nijak neřeší. Už na konci června ale bude k dispozici nový hydrogeologický model, který může ukázat, jaké dopady má těžba na okolní krajinu a na odtok vody z českého území. Aby ale byl model skutečně objektivní, je nutné k němu vypracovat expertní oponenturu, o což spolu s dalšími odborníky usilujeme. Téma vlivu dolu Turów na českou krajinu budeme také prosazovat jako zásadní téma voleb do Evropského parlamentu, které nás čekají letos v červnu.

Podílíme se na tvorbě sektorově specifických ESG standardů 

S rokem 2024 začínají velké společnosti v EU uplatňovat nové požadavky na transparentnost v oblasti udržitelnosti v podobě ESG reportingu podle Evropských standardů pro podávání zpráv o udržitelnosti (ESRS). Na evropské i české úrovni proto budeme usilovat o pochopení a odpovídající uplatňování těchto pravidel. Současně nekončí ani naše zapojení do rozvoje odvětvově specifických standardů pro nejvýznamnější sektory z hlediska změny klimatu.

Prosazujeme udržitelné hodnotové řetězce

Naše dlouholeté úsilí o větší odpovědnost korporací vyústilo na konci roku 2023 v politickou dohodu na směrnici o náležité péči v oblasti udržitelnosti podniků (CSDDD). Letos očekáváme formální přijetí dohodnutého znění, podle kterého budou velké korporace povinny identifikovat a řešit dopady na lidská práva a životní prostředí ve svých hodnotových řetězcích, což je klíčová součást evropské Zelené dohody. Evropské volby, které se budou konat v červnu, otevřou nový politický cyklus, v němž bude hrát důležitou roli zavádění těchto pravidel do praxe. Podrobnosti a aktuální informace najdete v našem podcastu Frankly Speaking.

Nasazujeme umělou inteligenci do právní poradny

S jedním z největších trendů loňského roku, umělou inteligencí, jsme ve Frank Bold už loni interně a také veřejně experimentovali. Zkušenosti, které jsme získali, letos využijeme pro postupnou implementaci této technologie do našeho právního poradenství. Chceme umělou inteligenci využít k tomu, aby právní informace, které lidem zprostředkováváme, byly ještě přístupnější a užitečnější. Díky ní se snáze zorientujete v manuálech a informacích na našem webu a mnohem rychleji vyhledáte relevantní informace.