ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Evropská unie podpoří větrnou energetiku. Představila akční plán

Aktuálně

Rozšíření větrné energie je podle Evropské unie klíčovým krokem k dekarbonizaci energetiky a současně zajištění dostatku energie pro domácnosti i průmysl. Aktuálním cílem EU je vyrábět do roku 2030 alespoň 42,5 % energie z obnovitelných zdrojů (který je v plánu navýšit až na 45 %). To bude vyžadovat, aby se instalovaná kapacita zvýšila z 204 GW v roce 2022 na více než 500 GW v roce 2030. Kvůli naplnění těchto ambicí představila EU představila Evropský akční plán větrné energie

Z něj vyplývá, že se členské státy dohodly na nových energetických cílech pro výrobu z obnovitelných zdrojů energie na moři do roku 2050. Jeho cílem je především snížit závislost na dovážených fosilních palivech a mezi konkrétní opatření, která nabízí, je rychlejší povolování výstavby větrných elektráren, lepší design aukcí, snazší přístup k financování projektů větrných elektráren, zajištění spravedlivého a konkurenčního prostředí a další aspekty. 

„V kontextu České republiky je podstatné zejména urychlení povolovacích procesů - projekty větrné energetiky totiž čelí řadě překážek, ať už v zásadách územního rozvoje některých krajů nebo ze strany dotčených orgánů, např. ministerstva obrany,” komentuje Jiří Nezhyba, partner a vedoucí advokát ve Frank Bold Advokáti.

V kontextu ČR: 

  • Chystají se tzv. akcelerační zóny, tedy zóny, kde by mělo být povolení větrných elektráren snazší. Tyto zóny upravuje nová evropská směrnice RED IV a na jejich nastavení pracuje Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo pro místní rozvoj. 

  • Rozvoj větrné energie v Česku může podpořit také komunitní energetika, díky které se místní obyvatelé zapojí do projektů a budou k nim vstřícnější. Komunitní energetiku zavede zákon přezdívaný „lex OZE II”.  

  • Jak získat lidi na svoji stranu u projektů větrné energie? Přečtěte si sborník Unie komunitní energetiky.