ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Frank Bold: Připravovaný zákon o podpoře jádra je netransparentní, ekonomické dopady pocítí domácnosti a firmy

Aktuálně

Ministerstvo průmyslu a obchodu předložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh zákona o podpoře jaderné energie. V červnu jej má schválit vláda a do konce roku i Poslanecká sněmovna. Zákon upravuje státní podporu ve výši až stovek miliard korun, přesto ministerstvo původně usilovalo o jeho schválení ve zrychleném legislativním procesu. Z tohoto plánu nakonec sešlo, stále však platí, že je třeba připravovaný zákon důsledně hlídat. Je totiž založený na netransparentním ekonomickém vyhodnocení a neobsahuje v podstatě žádné pojistky proti obrovským finančním ztrátám státu.

Návrh zákona upravuje novou formu státní podpory pro jaderné zdroje energie. Umožňuje totiž Ministerstvu průmyslu a obchodu uzavřít smlouvu o výkupu elektřiny za garantovanou realizační cenu s investorem, a to na nejméně 30 let. Stát tak bude povinen vykupovat elektřinu z jaderných bloků, i když by jinak na trhu nebyla konkurenceschopná. Rozdíl, který bude stát na tomto nákupu tratit, doplatí české domácnosti a firmy v rámci zvýšení cen elektřiny. Tímto způsobem má být ze strany státu garantována návratnost investice do nového jaderného zdroje energie. 

Konečná částka, kterou spotřebitelé elektřiny takto zaplatí, není v důvodové zprávě k zákonu řádně vyčíslena - ministerstvo totiž počítá s výkupní cenou jaderné elektřiny ve výši 55 eur/MWh, ačkoli např. podle banky Lazard je její minimální cena kolem 106 eur/MWh. Znamená to tedy, že reálné náklady na podporu jaderné energie budou pravděpodobně mnohem vyšší, než vláda v důvodové zprávě přiznává. 

Návrh zákona navíc neobsahuje žádné pojistky pro transparentnost a kontrolu hospodárnosti projektu: neuvádí podmínky pro vyjednávání o smlouvě o státní podpoře, povinnost vyhodnotit dopady před uzavřením smlouvy o podpoře, ani strop poskytnutých finančních prostředků. Zákon navíc neobsahuje ani možnost auditu a přezkumu uzavřené smlouvy o podpoře. Kromě garantované výkupní ceny elektřiny navíc vláda plánuje, že by na výstavbu nových jaderných bloků společnosti ČEZ stát poskytl úvěr.

“Vláda chce od poslanců neomezený mandát - možnost uzavřít v podstatě jakoukoli smlouvu o podpoře jádra, kterou nebude nikdo kontrolovat a nebude možné od ní jen tak odstoupit, pokud se ukáže jako nevýhodná. Stovky miliard, které nás bude tato smlouva stát, budou doplácet ještě naše vnoučata,” dodává Lukáš Kraus, analytik Rekonstrukce státu.