Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Chvaletice: spor o neustálé výjimky pro starou uhelnou elektrárnu

Shrnujeme nejdůležitější fakta z kauzy nezákonné emisní výjimky pro Elektrárnu Chvaletice. Upozorňuje na stávající nezákonný stav a navrhujeme Ministerstvu životního prostředí postup, jak tento nebezpečný problém vyřešit. 

Plnit emisní limity? Příliš drahé. Chvaletice žádaly o výjimku už předem

Dne 17. 8. 2021 vstoupily v účinnost nové emisní limity pro uhelné elektrárny. Tyto emisní limity poprvé v historii ČR regulují množství toxické rtuti, která při spalování uhlí uniká do životního prostředí, kde následně setrvává po tisíce let. 

Aby provozovatelé uhelných elektráren nové emisní limity splnili, museli do často zastaralých provozů nainstalovat nové technologie. Tyto technologie jsou v oblasti EU všeobecně rozšířené a dostupné za cenu odpovídající převažujícím přínosům pro životní prostředí a lidské zdraví.

V České republice převážná většina provozovatelů provedla potřebné investice a ke dni 17. 8. 2021 nové emisní limity splnila. V některých případech však byly další investice vyhodnoceny jako nepřiměřeně vysoké a provoz daných elektráren byl ke dni 17. 8. 2021 trvale ukončen.

Pouze v několika případech provozovatelé požádali o dočasnou výjimku, která jim měla poskytnout dodatečný čas na instalaci potřebných technologií. V řízení museli prokázat, že oddálením investice nedojde k závažnému znečištění životního prostředí. V případě rtuťových výjimek znečištění životního prostředí obvykle dosahovalo nižší stovky kilogramů oproti dodržení nových emisních limitů. 

Pouze v případě Elektrárny Chvaletice a Elektrárny Počerady mělo znečištění životního prostředí nad rámec nových limitů přesáhnout hranici více než jedné tuny rtuti na každý z těchto zdrojů. Jedná se o tak významné množství toxické látky, že pro něj nelze výjimku v souladu se zákonem udělit. Podmínka zákazu závažného znečištění životního prostředí zde totiž není splněna. 

Ministerstvo životního prostředí pod vedením tehdejšího ministra Richarda Brabce však nezákonné výjimky pro tyto elektrárny potvrdilo. Tato rozhodnutí byla ze strany nevládních organizací následně napadena žalobami.

Přestože dal krajský soud žalobě nevládních organizací za pravdu a rozsudkem ze dne 21. 12. 2022 nezákonnou výjimku pro Elektrárnu Chvaletice zrušil, v reálném světě se nic nezměnilo. Provozovatel i nadále znečišťuje životní prostředí v rozsahu, jako by pro něj emisní výjimka stále platila. S každým dalším dnem trvání tohoto nezákonného stavu tak do životního prostředí uniká další neodstranitelná rtuť.

Není to bohužel poprvé, kdy je k provozovateli Elektrárny Chvaletice v případě dodržování nových emisních limitů přistupováno jinak než ke všem ostatním. Zatímco převážná většina uhelných elektráren musela nové emisní limity k 17. 8. 2021 splnit, případně k tomuto datu získaly výjimky v souladu se zákonem, a nebo došlo k jejich uzavření, provoz Elektrárny Chvaletice jako by se pohyboval v paralelním právním řádu, kde stejná pravidla neplatí. 

Konkrétně byl provoz Elektrárny Chvaletice „jako by měla pravomocnou výjimku” v rozporu se zákonem tolerován v následujících obdobích:

  • 17. 8. 2021 - 25. 11. 2021 - krajské úřady měly povinnost ke dni 17. 8. 2021 přepsat do povolení všech elektráren nové emisní limity. V případě Elektrárny Chvaletice to však Krajský úřad Pardubického kraje neudělal. Místo toho čekal, zda Ministerstvo životního prostředí elektrárně udělí pravomocnou výjimku. Tento postup byl v rozporu se zákonem a umožnil provozovateli elektrárny do konce listopadu znečišťovat životní prostředí rtutí bez jakýchkoliv omezení. 

  • 4. 3. 2022 - 23. 5. 2022 - krajský soud vyhověl žalobě nevládních organizací a výjimku zrušil. Krajský úřad Pardubického kraje měl povinnost do povolení bezodkladně přepsat “nevýjimkové” emisní limity. Namísto toho však vyčkával na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, na který se obrátili provozovatel i ministerstvo. Nejvyšší správní soud rozsudek krajského soudu zrušil a požadoval preciznější odůvodnění jeho rozhodnutí. 

  • 22. 6. 2022 - 21. 12. 2022 - krajský soud přiznal žalobě odkladný účinek. To znamená, že dokud ve věci nevynese rozsudek, výjimka neplatí. Stále se tak z důvodu rizika závažného a nenapravitelného poškození životního prostředí rtutí. Krajský úřad Pardubického kraje měl povinnost do povolení elektrárny bezodkladně přepsat „nevýjimkové” emisní limity, aby se odkladný účinek projevil v praxi. V rozporu se zákonem tak však neučinil a vyčkával na rozhodnutí soudu. 

  • 21. 12. 2022 - nyní - krajský soud podruhé vyhověl žalobě nevládních organizací a výjimku zrušil. Krajský úřad Pardubického kraje má nyní povinnost do povolení elektrárny bezodkladně přepsat „nevýjimkové” emisní limity. Úřad však řízení o změně povolení na žádost provozovatele přerušil do 30. 4. 2023 a vyčkává na rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, které má nyní znovu rozhodnout o žádosti provozovatele o výjimku (a nemusí ji udělit). Ani ministerstvo však ve věci žádné aktivní kroky nečiní. Odůvodňuje to skutečností, že správní spis se nyní nachází u Nejvyššího správního soudu, který v současnou chvíli posuzuje kasační stížnost provozovatele. Rozhodnutí o kasační stížnosti se obvykle pohybují v řádu několika let. Zatímco se tedy jeden státní orgán odvolává na druhý, rtuť z Elektrárny Chvaletice nadále uniká do životního prostředí, jako by nezákonná výjimka nikdy nebyla zrušena

  • 29. 8. 2023 - Nejvyšší správní soud rozsudek krajského soudu zrušil, nyní je spor před soudem 1. instance a spolky a místní obyvatelé dál bojují za čistý vzduch

Elektrárna Chvaletice

Elektrárna Chvaletice byla v roce 2019 největším znečišťovatelem rtutí v celé ČR. Za rok vypustila do ovzduší celkem 537 kg neurotoxické rtuti. 

Uhelné elektrárny v ČR využívají řady skrytých právních kliček, které jim umožňují zatajovat informace o emisích a obcházet emisní limity. Více si můžete přečíst v naší právní analýze nebo v článku „Měření jen občas, odchylky velkorysé. Jak elektrárny dle právníků obchází limit emisí”. 

O případu ve zpravodaji

Aktuálně Pavla Vymyslická

Dva roky emisních limitů: Chvaletice o výjimku přišly, ale limity neplní

Nové emisní limity pro české uhelné elektrárny jsou v platnosti už dva roky. Přinesly přísnější požadavky na ochranu zdraví lidí před vypouštěním škodlivých látek, jako jsou oxidy dusíku, či mikroskopického prachu a vůbec poprvé se začalo regulovat vypouštění toxické rtuti do ovzduší. 100 ze 110 velkých spalovacích zařízení v ČR výjimku na rtuť nepotřebovalo.

Všechny články k případu Zpravodaj Frank Bold