Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Kam zamíří 150 miliard z Modernizačního fondu? Ministerstvo zveřejnilo návrh

Aktuálně

Ministerstvo životního prostředí včera představilo zástupcům soukromého a veřejného sektoru i nevládních organizací plán, jak v letech 2021-2030 využít více než 150 miliard z Modernizačního fondu. Hlavními příjemci peněz určených na transformaci energetiky budou stávající teplárny a velcí výrobci elektřiny. Naopak poměrně malé množství peněz ministerstvo vyhradilo pro energetické komunity. Návrh ministerstva nyní bude během listopadu schvalovat vláda.

Ministerstvo se rozhodlo podpořit energetické komunity nejméně ze všech programů. Vyčlenilo na ně jen 2,3 miliard korun (jen 230 mil. korun ročně), tedy 1,5 % Modernizačního fondu. A to i přesto, že konzultanti, kteří pro ministerstvo zpracovávali analýzu pro rozdělení peněz, počítali pro komunitní energetiku se 4 % fondu, tedy 6,2 miliardami korun.

Většina prostředků bude naopak směřována velkým hráčům na poli energetiky a teplárenství. V oblasti transformace teplárenství (26 % fondu) a výstavby nových obnovitelných zdrojů (38,7 % fondu)  totiž budou zvýhodněny subjekty, které spadají do sektoru ETS. To jsou největší znečišťovatelé, kteří v současnosti musí nakupovat emisní povolenky. V tuto chvíli není jasné, zda budou vypsané výzvy pouze pro tyto subjekty, nebo s nimi budou moci soutěžit i ostatní, kteří však budou znevýhodnění. 

Podle našeho názoru odsouvá návrh na rozdělení peněz z Modernizačního fondu energetické komunity na druhou kolej. Nejen že se zpožďuje připravovaná legislativa, která by zajistila komunitám plnoprávnou účast na trhu s elektřinou. Nyní to vypadá, že by energetické komunity mohly přijít zkrátka i pokud jde o finanční podporu.

Modernizační fond

Modernizační fond má být jedním z prostředků k dosažení uhlíkové neutrality ČR v roce 2050. Z fondu bude v letech 2021-2030 vyplaceno 120-150 miliard korun formou investiční podpory. Prostředky zajistí výnosy trhu s emisními povolenkami v rámci systému EU ETS. První projekty mají být podporovány již od roku 2021, podmínky pro podporu v současnosti připravuje MŽP. Poté musí podmínky prověřit Evropská komise. Více informací naleznete zde.

Potenciál Modernizačního fondu

MŽP s finanční podporou Evropské komise nechalo u konzultační společnosti ICF zpracovat posouzení možného využití Modernizačního fondu v ČR. ICF jako výstup projektu “Supporting low-carbon transition of the Czech Republic by EU ETS Funding Mechanisms” uvádí, že:

  • Modernizační fond (s alokací zhruba 150 mld. Kč) může v příštím desetiletí mobilizovat celkem 270-440 mld Kč.
  • Modernizační fond může vést k úspoře až 17,5 Mt CO2, což by pokrylo 40 % národního cíle ČR podle NECP.
  • Z hlediska energetických úspor může Modernizační fond pokrýt více než 10 PJ, tedy 30 % národního cíle podle NECP.
  • Potenciál financování výstavby 3 GW nových OZE by bez dalšího překročil národní cíl dle NECP o 39 %.
  • ModFond může pomoc do roku 2030 vytvořit kolem 100 000 pracovních míst
  • Největší potenciál pro úspory emisí CO2 z hlediska chybějících finančních prostředků je v průmyslových procesech spadajících pod EU ETS. Následuje osobní a veřejná doprava a nové obnovitelné zdroje v energetice. Pro komunitní energetiku chybí klíčová data.