ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

150 miliard i na obnovitelné zdroje energie: jak je využít?

Aktuálně

V rámci svých klimatických závazků začne stát podporovat odstavování uhelných elektráren a tepláren a jejich nahrazování obnovitelnými zdroji. Jedním z prostředků k dosažení uhlíkové neutrality ČR v roce 2050 má být i připravovaný Modernizační fond (MdF).

Z fondu bude v letech 2021-2030 vyplaceno 120-150 miliard korun. Prostředky zajistí výnosy trhu s emisními povolenkami v rámci systému EU ETS. První projekty mají být podporovány již od roku 2021, podmínky pro podporu v současnosti připravuje MŽP. Poté musí podmínky prověřit Evropská komise.

Podpora z MdF bude rozdělena do 9 samostatných programů:

 1. Modernizace soustav zásobování tepelnou energií
  Aktuálně využívá české teplárenství uhlí na 59 % vyrobeného tepla. Díky MdF bude možné nahrazovat uhelné zdroje novými zdroji tepla. Podle zástupců MŽP však nelze využít prostředky fondu na rekonstrukci soustavy zásobování teplem ze stávajícího uhelného zdroje. V oblasti nově budovaných zdrojů tepla se předpokládá využití OZE, spalování komunálního odpadu a zemního plynu. Podpořena bude i akumulace energie vyrobené v těchto zdrojích.

 1. Nové zdroje v energetice
  Program podpoří výstavbu nespalovacích obnovitelných zdrojů, například FVE, větrných elektráren a malých vodních elektráren s výkonem maximálně 10 MW. Ty mají vznikat v oblastech zasažených průmyslovou, těžební a podobnou činností. Podporu získají také instalace na střechách a pláštích budov. Jako součást nových obnovitelných zdrojů bude fond financovat systémy akumulace elektrické energie.
  Předmětem diskuze je také případná podpora agrifotovoltaiky a plovoucí fotovoltaiky, tedy FVE instalovaných na vodní hladině. Pro tyto způsoby výroby elektřiny však zatím není v právním systému ČR dostatečná opora.

 1. Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v systému EU ETS
  Program má snížit ztráty energie, zvýšit efektivitu a akumulaci ze stávajících zdrojů tepla, elektřiny nebo kombinované výroby elektřiny a tepla. Podpoří vodíkové aplikace, elektrifikaci výroby a využití odpadního tepla z výroby. 

 1. Zlepšení energetické účinnosti v podnikání
  Tento program míří na podnikatelskou sféru mimo systém EU ETS. Podporu nabízí projektům na snížení ztrát a zvýšení účinnosti stávajících zdrojů, využití odpadního tepla z výroby, energeticky úsporná opatření nemovitostí a modernizace osvětlení průmyslových areálů.

 1. Modernizace dopravy v soukromém a veřejném sektoru
  Opatření v dopravě podpoří rozvoj čisté mobility. Prostředky bude možné čerpat na pořízení osobních i užitkových vozidel na alternativní paliva a na pořízení vozidel zajišťujících osobní veřejnou dopravu. Program cílí i na rozvoj infrastruktury dobíjecích stanic a čerpacích stanic pro alternativní paliva. 

 1. Energetická účinnost ve veřejných budovách
  Opatření mají zlepšit energetickou efektivitu budov, podpořit obnovitelné zdroje energie a nízkouhlíkových zdrojů a prosadit další opatření související s adaptací budov na změnu klimatu.

 1. Komunitní energetika 
  Program podpoří samospotřebitele (prosumers) a energetická společenství. Předpokládá se budování ostrovních komunitních zdrojů elektřiny a tepla, systémů akumulace a výstavba komunitních dobíjecích a plnicích čerpacích stanic. Vedle ostrovních systémů podpoří výstavbu komunitních FVE, větrných a malých vodních elektráren pro otevřená energetická společenství a související systémy akumulace. 

 1. Modernizace soustav veřejného osvětlení s podporou inteligentních prvků
  Podpoří projekty vedoucí k optimalizaci spotřeby energie při zajištění veřejného osvětlení. Zvláštní důraz je kladen na využití smart řešení.