Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Kauza rozšíření dolu Turów v roce 2020: co se povedlo?

Aktuálně

Proti rozšíření těžby v dole Turów, kvůli níž už dnes trpí nedostatkem pitné vody řada obyvatel Libereckého kraje, bojujeme po boku Libereckého kraje i místních obyvatel již v třetím kalendářním roce. Přečtěte si co se v loňském roce i přes úskalí spojená s pandemií povedlo a jaké milníky máme za sebou, i co nás čeká letos. 

Rok 2020 jsme odstartovali podáním stížnosti k Evropské komisi. V březnu jsme se zástupci Libereckého kraje, místních občanů a Greenpeace ČR předali Evropskému parlamentu petici s 13 000 podpisy upozorňující na porušení několika směrnic evropského práva a alarmující situaci místních obyvatel.

Současně jsme jednali se zástupci Evropské komise i s europoslanci o porušování evropského práva. Na konci března došlo v Polsku k vydání rozhodnutí o prodloužení těžby do roku 2026 v řízení, z něhož byla veřejnost i Česká republika vyloučeny. Koncem dubna vypršela provozovateli dolu licence k těžbě. Od té doby těží na základě nelegálního prodloužení. Tato situace trvá dodnes.


Předání petice upozorňující na porušení několika směrnic evropského práva v Bruselu.

V červenci jsme se účastnili jednání petičního výboru Evropského parlamentu, na kterém se projednávala námi podaná petice a získali jsme pro ni podporu napříč jeho frakcemi. V srpnu jsme se účastnili protestu místních obyvatel všech tří těžbou dotčených zemí v Trojmezí.

Zájmy obyvatel Libereckého kraje hájíme i na domácí půdě

Účastnili jsme se jednání Výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny, kde jsme hájili zájmy lidí žijících v blízkosti dolu. Výbor loni přijal několik usnesení, kterými vyzval Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zahraničí k vypracování analýzy porušení práv ČR a možností obrany včetně požadování kompenzací. Následně výbor požadoval podání podnětu k Evropské komisi a kalkulaci vzniklých nákladů a škod v ČR v souvislosti s těžbou v dole Turów.

Na základě výzvy českých poslanců byl na konci září odeslán oficiální podnět za ČR k Evropské komisi. Dalším potenciálním krokem je poté podání žaloby k Soudnímu dvoru EU. U  Evropské komise následně proběhlo také jednání zástupců ČR se zástupci Polska. V návaznosti na něj vznikl seznam požadavků, při jejichž splnění by ČR souhlasila s vyřízením věci smírčí cestou. Hlavním z nich bylo okamžité zastavení nelegální těžby, úhrada kompenzací, výstavba zalesněného valu, na což Polsko nepřistoupilo. ČR proto zahájila přípravu na žalobě a žádosti o předběžné opatření zastavení nelegální těžby. 

Porušení práva konstatovala Evropská komise

Před Vánoci ČR vydala k věci stanovisko i Evropská komise, která ve větší části argumentů dala ČR za pravdu. Nyní, před podáním žaloby, se rozhodla ČR dát Polsku poslední šanci a aktuálně tak probíhá poslední kolo vyjednávání. Pokud Polsko na české požadavky nepřistoupí, bude v průběhu února předložen návrh na podání žaloby vládě.

Během uplynulého roku jsme se scházeli také s experty, se kterými jsme zajišťovali vypracování posudků o dopadech dolu na české vody a iniciovali jsme jednání, na kterých čeští experti i politici hledali shodu na faktech i nezbytném postupu. 

Koordinovali jsme se s našimi polskými kolegy, kteří zastupovali české samosprávy i organizace v polských řízeních při obraně proti prodloužení těžby. Naši pomoc jsme poskytovali i německým partnerům a samosprávám, kterým se podařilo vyhodnotit vlivy na své území až v druhé polovině roku. V říjnu jsme se proto zúčastnili tiskové konference k vlivům dolu Turów na německé vody v Žitavě, která v lednu tohoto roku podala společně s dalšími stakeholdry vlastní stížnost proti porušování evropského práva.


V říjnu jsme se účastnili tiskové konference k negativním vlivům těžby v Turówu v německé Žitavě.

Rok 2021

Letošní rok začal žádostí provozovatele dolu Turów o novou licenci k těžbě až do roku 2044. Tuto žádost přitom podal i navzdory konstatování Evropské komise o nelegálnosti řízení, na nichž prodloužení těžební licence stojí. 

V únoru se bude kauzou Turów zabývat opět Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny a vláda bude rozhodovat o podání žaloby. Mělo by také dojít k iniciaci řízení o škodách na životním prostředí a kompenzacích u Evropské komise.

Přečtěte si příběhy lidí žijících v blízkosti dolu Turów na vodanebouhli.cz a podpořte naši snahu o čistší vzduch.