Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

MŽP odmítlo připomínky. Podpora pro komunitní energetiku má být nízká

Aktuálně

Ministerstvo životního prostředí se chystá předložit do meziresortního připomínkového řízení plán na rozvržení financí z Modernizačního fondu do jeho devíti programů. Komunitní energetiku se přitom chystá podpořit nejméně. Naopak nejvíce prostředků mají získat velcí energetičtí hráči. Na kritiku formou připomínek ale ministerstvo reagovalo jen nepodloženými tvrzeními. 

Obce i ERÚ volají po vyšší podpoře komunit

Potenciál energetických komunit v ČR je poměrně velký, protože mohou významně přispět k dekarbonizaci a decentralizaci energetiky - za klíčové je označuje i vláda v Národním energeticko-klimatickém plánu.

Větší podporu energetických komunit požadovali především zástupci obcí - Svaz měst a obcí ČR, Svaz místních samospráv nebo Magistrát hlavního města Prahy. Na velký potenciál rozvoje komunitní energetiky upozornili také zástupci nevládních organizací a místních akčních skupin, které usilují o rozvoj venkova. Více prostředků pro energetické komunity žádal i Energetický regulační úřad. Ministerstvo však tyto snahy nijak nereflektovalo a ponechalo energetické komunity na druhé koleji.

Argumentace ministerstva pokulhává

Ačkoliv ministerstvo uvádí pro svoje rozhodnutí několik důvodů, žádný z nich není přesvědčivý. Rozložení financí podle ministerstva limitují pravidla evropské i národní legislativy. O jaká pravidla se má jednat, však neuvádí - zřejmě proto, že neexistují. Právní normy sice Modernizační fond limitují, ale rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé programy je čistě politickým rozhodnutím ministerstva.

Podpora pro komunitní energetiku ve výši 1,5 % podle ministerstva vychází z konzultace s ostatními resorty a ze studie konzultační společnosti ICF. Analýza však počítá pro komunity se 4 %, tedy více než dvojnásobkem stávající alokace. Tento rozdíl MŽP nijak nevysvětluje.

Podle ministerstva energetické komunity mohou údajně čerpat podporu i jinde. Z podkladové analýzy ICF ale vyplývá, že stávající schémata podpory komunitní energetiku nepokrývají. Ministerstvo sice uvádí, že komunity mohou čerpat například z Nové zelené úsporám nebo operačních programů, tyto zdroje jsou ale zaměřené na obnovitelné zdroje energie obecně a neposkytují podporu zaměřenou na komunitní výrobu. Energetické komunity jako rozvíjející se odvětví, které navíc brzdí chybějící právní rámec, by v těchto programech musely konkurovat všem ostatním výrobcům elektřiny. Dobře nastavená podpora je přitom klíčem k rozvoji komunitní energetiky. 

Bonusy pro energetické dinosaury

Nejvíce peněz z Modernizačního fondu získají stávající  velcí hráči — energetické a teplárenské společnosti patřící do sektoru ETS. Jsou to navíc tytéž společnosti, které ovzduší znečišťují nejvíce a musí nakupovat emisní povolenky. Pro transformaci teplárenství získají 26 % fondu, v oblasti výstavby nových obnovitelných zdrojů 38,7 % fondu. Zda a jakým způsobem tyto společnosti nakonec budou v Modernizačním fondu zvýhodněny, zatím ministerstvo nechce prozradit. V minulosti se ale ukázalo, že bezplatné přidělování emisních povolenek těmto subjektům nevede k efektivnímu snižování emisí skleníkových plynů. Lepší výsledky by zajistila spíše volná soutěž v rámci všech programů Modernizačního fondu. 

První výzvy již na začátku příštího roku

Modernizační fond je jedním z finančních nástrojů EU, které mohou pomoci ČR transformovat energetiku a přiblížit se splnění klimatických cílů. Peníze z fondu se budou rozdělovat v letech 2021-2030, ministerstvo počítá s tím, že první výzvy pro žadatele budou zveřejněny již na začátku příštího roku. Ještě předtím ale musí návrh na rozdělení prostředků schválit vláda.