ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Stát nabízí podporu komunitním výrobnám elektřiny. Chybí ale legislativa

Aktuálně

Ministerstvo životního prostředí začne příští rok s rozdělováním až 150 miliard Kč na transformaci energetiky. Jde o prostředky z takzvaného Modernizačního fondu, které jsou určeny k podpoře investic do čistých zdrojů energie, teplárenství, dopravy či průmyslu. Část financí má podpořit  komunitní energetiku - problém je ale v tom, že se česká legislativa zatím společenství pro výrobu elektřiny nijak nevěnuje. Bude to překážka pro rozdělování miliard? 

Co je komunitní výroba elektřiny? 

Součástí aktuální transformace energetiky, útlumu uhlí a zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie je také decentralizace výroby energie. Evropské právo proto zdůrazňuje podporu takzvaných prosumerů - aktivních spotřebitelů, kteří zároveň vyrábějí elektřinu pro svou vlastní spotřebu. Energetická společenství jsou pro ně možností, jak se zapojit do výroby elektřiny.

Právní úprava energetických společenství a komunitních výroben chybí

Definovat energetická společenství a komunitních výroben by mělo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Ačkoli v současnosti probíhá novelizace energetického zákona, kam by mohla být právní úprava komunitních výroben zahrnuta, ministerstvo potřebnou úpravu zatím nenavrhlo. Definici energetického společenství plánuje zařadit až do připravovaného nového energetického zákona, který však zatím existuje pouze v podobě věcného záměru. Právní rámec, který by umožnil energetickým společenstvím účast na energetickém trhu za podmínek stejných jako pro ostatní subjekty, by přitom měl být podle evropské směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů přijat nejpozději do poloviny příštího roku. Tuto lhůtu však ministerstvo pravděpodobně nesplní vzhledem k délce legislativního procesu. 

Inspirujme se ze zahraničí

Podle studie Evropské komise jsou energetická společenství velmi oblíbená například v Německu, Dánsku, Nizozemsku nebo Velké Británii. Jejich konkrétní zaměření i formy se liší - jedná se o spolky, fondy, družstva nebo jiné druhy korporací. Běžně přitom investují do solárních a větrných elektráren, i do tepelných čerpadel, elektromobilů nebo lokálního vytápění. Jedinou aktivitou energetického společenství tak nemusí být jen výroba a sdílení elektřiny, ale také její akumulace a poskytování flexibility sítě. 

Peníze jsou, nyní potřebujeme právní rámec

Podpora má být poskytována z Modernizačního fondu, což je evropský finanční nástroj, který má přispět k transformaci energetiky, rozvoji obnovitelných zdrojů a dosažení uhlíkové neutrality ČR v roce 2050. Z fondu bude v letech 2021-2030 vyplaceno 120-150 miliard korun. Prostředky fondu budou zajištěny z výnosů trhu s emisními povolenkami v rámci systémy EU ETS. Čím vyšší bude cena emisní povolenky, tím více peněz v Modernizačním fondu bude. První výzvy pro uchazeče o podporu MŽP očekává již na začátku roku 2021. Bylo by proto dobré, aby byl právní rámec pro energetická společenství a komunitní výrobny elektřiny známý co nejdříve.

Autor

Laura Otýpková

Právnička a vedoucí sekce Odpovědné energie