Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Pro kvalitní komunitní energetiku je nutná kvalitní finanční podpora

Aktuálně

V České republice vzniká nový energetický zákon, který má umožnit komunitní výrobu elektrické energie. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že základem rozvoje komunitní energetiky je vhodně nastavená finanční podpora

Finanční podpora komunitní energetiky v Německu

V Německu vznikají energetické komunity již od 80. let 20. století a roku 2012 zde vlastnily polovinu všech instalovaných kapacit obnovitelných zdrojů energie

Hlavním důvodem masivního rozvoje komunitní energetiky je systém finanční podpory v zákoně o obnovitelných zdrojích energie. Jeho základem byl do roku 2014 systém výkupních cen (feed-in tariff), který přinesl tyto výhody:

  • Investiční jistota: Za každou kWh elektřiny z OZE dodanou do sítě byla výrobci vyplácena stabilní a časově garantovaná částka.

  • Postupně klesající podpora: Vyplácena podpora měla postupně klesající tendenci.

  • Žádná zátěž pro státní rozpočet: Systém podpory byl financován prostřednictvím příplatku k účtům za elektřinu za každou spotřebovanou kWh. Byl založen na principu „znečišťovatel platí“, tedy čím více kWh někdo spotřebuje, tím více zaplatí za negativní externality spojené s výrobou elektřiny.

V letech 2014 - 2017 byl systém výkupních cen z velké části nahrazen aukcemi. Například pro solární elektrárny o výkonu větším než 750 kW v Německu nově vznikla povinnost soutěžit o finanční podporu s ostatními výrobci. Nárok na podporu získá ten, kdo za dodanou kWh do sítě nabídne nejnižší cenu. Na rozdíl od systému výkupních cen poskytuje systém aukcí výhodu především větším výrobnám OZE, které si z důvodu úspory z rozsahu mohou dovolit nabídnout v aukci své služby za nižší ceny než malé komunitní výrobny. 

To se negativně podepsalo na rozvoji německé komunitní energetiky. Zatímco roku 2013 v Německu vzniklo 129 nových energetických komunit, v letech 2014 a 2015 jejich počet klesl na 54 a 40 a v  letech 2018 a 2019 na pouhých 14 komunit ročně. Roku 2012 tvořily finanční prostředky energetických komunit 36 % ročních investic do obnovitelných zdrojů energie v zemi. Roku 2016 tyto roční investice klesly na pouhých 15 %. Příčinnou souvislost mezi zavedením aukcí a úbytkem komunitních projektů potvrzuje Evropská komise i řada akademiků. 

Nový systém finanční podpory v Německu tedy nahrává větším společnostem, ale rozvoji komunit neprospívá. Řešením může být vznik zvláštní kategorie aukcí pro malé komunitní projekty. To se zatím do zákona o obnovitelných zdrojích energie nepromítlo.

Jak bude vypadat finanční podpora komunitní energetiky v České republice?

Nyní míří do prvního čtení v Poslanecké sněmovně novela zákona č.165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie. Ta však upravuje podporu obnovitelných zdrojů energie jen obecně. Vyplývá z ní však několik bariér pro rozvoj komunitní energetiky:

  • Novela nepočítá s finanční podporou pro solární elektrárny, přestože se jedná o nejdostupnější OZE v České republice, které budou v komunitní energetice nejvíce využívány. 

  • Finanční podpora má být stanovena vládním nařízením na dobu 3 let. Na rozdíl od podpory v Německu, která byla garantována na 20 let, tedy není pro komunitní projekty poskytnuta dostatečná investiční jistota. 

  • Výrobny nad 1 MW (u větrných elektráren s výkonem nad 6 MW nebo 6 jednotek) budou o podporu soutěžit v aukci. V novele není zmiňována žádná zvláštní kategorie podpory pro komunitní projekty. Hrozí tedy stejné riziko jako v Německu.

Modernizační fond jako příležitost pro komunitní energetiku? 

MŽP zároveň připravuje pravidla pro rozdělování 120 - 150 miliard z Modernizačního fondu na transformaci energetiky. Část z nich by měla být určena právě na podporu komunitní energetiky. Podporu na jednotlivé projekty bude možné čerpat již od roku 2021. Zatím však nejsou známy bližší podmínky poskytnutí podpory ani administrativní náročnost čerpání těchto prostředků.