Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Objem elektrické energie z obnovitelných zdrojů se zvyšuje. Letos o sedm procent

Aktuálně

Včerejší zpráva Mezinárodní energetické agentury (IEA) přinesla spoustu povzbudivých zpráv o budoucnosti obnovitelných zdrojů energie (OZE). Klíčovou informací je, že obnovitelná energie letos po celém světě silně roste, a to i přes krizi způsobenou pandemií koronaviru.

Zpráva odhaduje, že objem elektrické energie vyrobené z obnovitelných technologií se v roce 2020 globálně zvýšil o 7 %. V oblasti instalovaného výkonu mají v tomto kontextu obnovitelné zdroje - především vodní, větrná a solární energie - představovat téměř 90 % rostoucího objemu energií. Pozitivní vývoj sektoru se jasně odráží i v očekávání investorů. V období od prosince 2019 do října 2020 se hodnota akcií solárních společností na celém světě více než zdvojnásobila.

Pokud bude obnovitelným zdrojům i nadále věnována dostatečná politická podpora, můžeme podle Mezinárodní energetické agentury v příštích pěti letech očekávat ještě silnější růst. Celkový výkon větrné a solární fotovoltaiky pravděpodobně v roce 2023 překoná zemní plyn a v roce 2024 uhlí.

„V roce 2025 se obnovitelné zdroje energie stanou největším zdrojem výroby elektřiny na celém světě a skončí pět desetiletí uhlí nadvlády jako hlavního poskytovatele energie,“ uvedl ve zprávě Dr. Faith Birol, ředitel Mezinárodní energetické agentury. "V té době se očekává, že obnovitelné zdroje budou dodávat třetinu světové elektřiny - a jejich celková kapacita bude dvakrát větší než celá dnešní energetická kapacita Číny," dodal.

Mezinárodní energetická agentura

Mezinárodní energetická agentura (IEA) je globální energetická instituce, která byla založena v roce 1974, aby pomohla svým členským zemím koordinovat  reakci na narušení dodávek ropy. Její mise se postupem času vyvinula a dnes stojí na třech hlavních pilířích: práce na zajištění globální energetické bezpečnosti; rozšíření energetické spolupráce a dialogu po celém světě; a podpora ekologicky udržitelné energetické budoucnosti.

Autor

Karolína Gyurovszká, Policy and Advocacy Officer, Frank Bold