ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Participovali jsme na manuálu pro zadávání veřejných zakázek na šetrné budovy

Aktuálně

Společně s Českou radou pro šetrné budovy jsme v průběhu podzimu vydali Manuál pro komplexní přípravu projektů veřejných budov s důrazem na energetickou úsporu a šetrnost projektu.

Příručka je určena pro samosprávy, školy a další veřejné zadavatele, na něž se vztahuje zákonný požadavek stavět v nízkoenergetickém standardu. Shrnuje existující možnosti přípravy a realizace veřejných zakázek na šetrné a energeticky úsporné budovy a jejich provoz, s důrazem na kvalitní vnitřní prostředí. Součástí je kapitola o financování a tabulky technických hodnotících parametrů.

Publikace je volně dostupná ke stažení na webu naší advokátní kanceláře.

STÁHNOUT>>>