Poskytujeme advokátní služby

Propojujeme podnikání se společensky prospěšnými cíli. Ročně poskytujeme advokátní služby stovkám klientů v řadě oblastí práva.

Zakládáme si na tom, že s lidmi jednáme otevřeně a přímo. Neschováváme se za složitou právnickou terminologii a klientům navrhujeme jen takové úkony, u kterých sami věříme, že vedou k řešení.


Řešení problému   

Řešení problému

Jsme tým více než tří desítek advokátů, advokátních koncipientů a spolupracujících právníků. V našem týmu najdete špičkové experty z různých oblastí práva, například bývalého člena Výboru pro dodržování Aarhuské úmluvy OSN a bývalého dlouholetého člena Legislativní rady vlády, člena expertní skupiny Evropské komise, člena Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí,  či držitele ceny Josefa Vavrouška. Specializujeme se na 4 oblasti práva:

Energetika

Využití obnovitelných zdrojů a akumulace nám dávají smysl ekonomicky i ekologicky, a proto se na ně dlouhodobě specializujeme. Máme na starost právní agendu desítek klientů - výrobců elektřiny a tepla, investorů projektů na výrobu zelené elektřiny i obchodníků s elektřinou.

Co nejčastěji řešíme>>>

Stavební právo a územní plánování

Provedeme vás přípravou územního plánu nebo povolovacím řízením. Naším cílem je, aby města měla kvalitní územní plány a developeři neměli problém stavět v souladu s nimi. Obcím usnadňujeme pořízení kvalitního územního plánu. Firmám, developerům a vlastníkům nemovitostí pomáháme prosadit jejich zájmy při pořizování územního plánu.

Co nejčastěji řešíme>>>

Veřejná správa

Zastupitelé a úředníci mají povinnost spravovat obec v souladu s principy péče řádného hospodáře a jsou pod tlakem na transparentnost a efektivitu vynakládaných prostředků. Pomáháme jim postupovat v souladu se zákonem a hledáme spolu s nimi cesty, jak nejlépe vyvážit různorodé potřeby a zájmy s požadavky neustále se vyvíjející legislativy. 

Co nejčastěji řešíme>>>

Právo pro podnikání

Řešíme vše, co začínající nebo zavedená společnost od právníků obvykle potřebuje. Snažíme se právo zbytečně nekomplikovat a pochopit vaše podnikání namísto toho, abyste vy museli proniknout do práva. 

Co nejčastěji řešíme>>>

Napříč právními oblastmi máme zkušenosti se soudními spory

Jsou případy vyžadující víc, než co je běžné ve každodenní advokacii - kromě znalosti práva také strategické plánování, vyjednávání a práci s médii. Máme za sebou řadu takových sporů včetně sporů se státem nebo globálními korporacemi a další nás čekají.

Z našich případů>>>

 

Ze zpravodaje

Zobrazit všechny aktuality k tématu