ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Pavel Franc diskutoval na konferenci o veřejných zakázkách

Aktuálně

2. října proběhla v Praze odborná konference o Veřejných zakázkách určená pro zadavatele veřejných zakázek. V diskusi o plánované novele zákona o veřejných zakázkách představil Pavel Franc, ředitel Frank Bold, tezi, ke které se na konci diskuse přiklonilo 77 % účastníků diskuse.

Ministerstvo pro místní rozvoj v těchto dnech připravuje novelu zákona o veřejných zakázkách, od které si zadavatelé slibují ulehčení výběrových řízení. Pavel Franc v diskusi upozornil na významný problém, který novela neřeší, a tím jsou situace, kdy se na výkladu zákona neshodnou hlavní pověřené orgány – Ministerstvo pro místní rozvoj, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a dotační orgány. Ministerstvo a Úřad sice vypracovali metodiky výběru dodavatele, avšak dotační orgány mají své vlastní podmínky pro výběrová řízení a zadavatelé tudíž často neví, kterým výkladem se mají řídit

Podle Pavla France by se tak měla pozornost soustředit spíše na zavedení opatření, která by řešila tyto situace, což by výrazně ulehčilo postavení zadavatelů. Mezi taková opatření patří například sjednocení výkladů a metodik, používání best practices a zkvalitnění práce Ministerstva a Úřadu.