ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Přednášeli jsme pro starosty o registru smluv

Aktuálně

S koncem léta se blíží třetí čtení zákona o registru smluv, který stanovuje povinnost zveřejňovat smlouvy uzavírané veřejnoprávními subjekty včetně obcí ve veřejně přístupném centrálním registru na internetu a to pod sankcí jejich neúčinnosti příp. neplatnosti. Konkrétní podoba zákona už je v podstatě známá. Pokud bude zákon schválen podle plánu, povinnost zveřejňovat smlouvy v centrálním registru nastane od 1. 7. příštího roku. Proto je dobré se na tuto situaci připravit.

Ve středu 19. 8. 2015 jsme o tomto zákoně školili starosty, úředníky i zaměstnance obecních samospráv z celé České republiky.

Na přednášce se účastníci mohli dozvědět, že povinnost zveřejňovat smlouvy bude například platit pro všechny obce včetně těch nejmenších, kterým je ale poskytnut dvouletý odklad. Zveřejňovat smlouvy budou muset i právnické osoby s většinovou majetkovou účastí obce nebo státu, dobrovolné svazky obcí nebo příspěvkové organizace. Povinnost se bude týkat smluv, u nichž hodnota plnění, tj. nikoliv smluvní cena, přesahuje částku 50 000 Kč bez DPH. Účastníci se také dozvěděli přesný postup uveřejnění smlouvy. Tématem byly rovněž smluvní doložky, které je do smluv dobré zařadit, či otázka, jak nakládat s rizikem zásahu do obchodního tajemství smluvního partnera obce.

Účastníci se zajímali především o dopad nového zákona na jejich současnou smluvní praxi – např. smlouvy uzavírané ústně či vztah centrálního registru smluv a povinnosti zveřejňování smluv např. podle připravovaného nového zákona o veřejných zakázkách.

V současné době vzbuzuje registr smluv u řady zástupců veřejné správy velkou nejistotu, kterou jsme svým vystoupením pomohli alespoň částečně odstranit.