Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Soud potvrdil, že dokumenty z řízení o porušení práva EU mohou být informacemi o kvalitě životního prostředí

Aktuálně

Nejvyšší správní soud na konci října zrušil rozhodnutí Ministerstva zahraničních věcí o neposkytnutí dokumentů z řízení, které vede Evropská komise s Českou republikou ohledně neplnění směrnice o ochraně ovzduší. O dokumenty žádal spolek Frank Bold Society s ohledem na vysokou koncentraci polétavého prachu ve vzduchu, kterou ČR překračuje evropský limit. Ministerstvo musí žádost o informace posoudit znovu.

Z korespondence mezi Českou republikou a EU lze například zjistit, jaká opatření pro zlepšení kvality ovzduší České republika plánuje a jakým způsobem své dosavadní selhání v ochraně zdraví lidí obhajuje. Ministerstvo informace odmítlo poskytnout s odůvodněním, že se nejedná o informace o životním prostředí a jejich poskytnutím by mohlo být zasaženo do nezávislé rozhodovací činnosti soudů.  Proti tomuto rozhodnutí se Frank Bold Society bránil až u Nejvyššího správnímu soudu. Ten ve svém rozsudku z 30. října 2020 zdůraznil, že požadované informace jsou bezpochyby informacemi o stavu a vývoji životního prostředí. V rozsudku soud uznal také to, že poskytnutí informací může ovlivnit výsledek řízení o porušení povinnosti a zároveň je jejich zveřejnění důležitým veřejným zájmem. 

Rozsudek velmi vítáme, protože informovanost veřejnosti o kvalitě ovzduší považujeme za zásadní. Nejvyšší správní soud nemá pravomoc určit, který z veřejných zájmů v daném případě převažuje, to je povinností samotného Ministerstva zahraničních věcí. Rozsudek však potvrzuje zásadní význam práva na informace o životním prostředí. Přestože tedy stále není vyhráno, jsem přesvědčen, že pokud ministerstvo odůvodnění rozsudku důsledně aplikuje na danou žádost, informace spolku budou poskytnuty,” uvedl advokát Pavel Černý, který Frank Bold Society v řízení před Nejvyšším správním soudem zastupoval.

Tisková zpráva>>>