ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Spolek žaluje akciovku zřizovanou Prahou 8

Aktuálně

Pomohli jsme spolku 8jinak! udělat rázný krok – podat žalobu na společnost zřizovanou městskou částí Praha 8 – Centrum Palmovka, a. s. Společnost jim totiž odmítá poskytnout informace o svém hospodaření na základě žádosti na informace.

Centrum Palmovka, a. s., která má na starosti stavbu a provoz nové budovy radnice, byla založena městskou částí Praha 8, která je zároveň jejím výlučným akcionářem a rozhoduje o složení orgánů společnosti. Jelikož je společnost zřízena městskou části a slouží potřebám občanů, splňuje kritéria veřejné instituce a musí poskytovat informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Společnost Centrum Palmovka, a. s., tuto svou povinnost neplní a ani po podaném odvolání požadované informace neposkytla. Dalším krokem k získání informací tedy byla žaloba u správního soudu, kterou jsme lidem ze spolku pomohli sepsat.

„Dle našeho právního posouzení není pochyb, že společnost Centrum Palmovka, a. s., je povinným subjektem ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. Občanům však bezdůvodně odmítá poskytovat základní informace, i když si podají písemnou žádost podle tohoto zákona,“ dodává právnička Frank Bold Mgr. Hana Sotoniaková. Tento právní názor je opřen o rozhodovací praxi soudů v obdobných případech.