Praha 8: radnice pro občany, nebo obchoďák?

Nová budova radnice, kde by se pořádaly kulturní a sportovní akce, s prostorem pro setkávání a oživení komunitního života. Tak by si mnozí obyvatelé Prahy 8 představovali projekt nové radnice. Miliardový projekt byl však připraven tajně, za zády veřejnosti, těsně před komunálními volbami v roce 2010. Když se o něm místní dozvěděli, bylo na jakékoliv debaty pozdě – výběrové řízení na stavbu a provoz radnice proběhlo, smlouva na 20 let dopředu byla uzavřena.

Místní občané se postupně začali dozvídat o dalších zvláštních okolnostech, které plánování a přípravu Centra Palmovka (radnice s obchodním centrem) provázely. Rozhodli se tedy využít svých práv a požádali o informace o projektu nové budovy. Byli však překvapeni, když jim radnice odmítla poskytnout požadované dokumenty z výběrového řízení. Místní se však nenechali odradit, protože věděli, že na informace mají právo, a radnice jim nakonec musela dokumenty poskytnout. Ve smlouvě na stavbu a provoz budovy však Praha 8 vymazala cenové údaje – občané na ně dodnes čekají.

Postupně se tak místní začali více zajímat o to, co se na radnici děje a založili spolek 8jinak!. Žádost o informace se pro ně stala nepostradatelným právním nástrojem a získané informace pak začali šířit mezi občany Prahy 8 pomocí webových stránek a sociálních sítí. Radnice sice slibovala, že bude informace o Centru Palmovka sama zveřejňovat, avšak jediné co je nyní k dispozici je web projektu se 4 roky starými informacemi.

Proto lidé z 8jinak! převzali iniciativu a začali pořádat veřejné diskuse se zastupiteli a odborníky na architekturu, urbanismus a transparentní veřejnou správu. Daří se jim teď informovat a zapojovat desítky obyvatel do dění v jejich městské části.

„Těší mě, že aktivním lidem z Osmičky není lhostejné, co a za kolik se má stavět za peníze daňových poplatníků. Věřím, že čerstvý vítr na radnici přinese změnu také v poskytování informací, na něž mají občané nárok, a které jim byly do teď protiprávně odpírány,“ vysvětluje právník Libor Jarmič z Frank Bold.

Mezi další právní nástroje, které 8jinak! využilo, patřilo například podávání námitek v územním řízení na stavbu nové radnice a podání podnětu k prošetření veřejné zakázky k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Zároveň tak společný problém rozdmýchal život v místní komunitě. Lidé, kteří se dříve jen míjeli na ulici, se navzájem více poznali a začali pořádat společné akce jako třeba pouliční happening Zažít město jinak nebo Chánoce.

„Snažíme se být všestranní. Děláme to čemu se říká watchdog – zveřejňujeme také například informace o hospodaření městské akciové společnosti, které by se jinak veřejnost nedozvěděla. Zároveň pořádáme i kulturní a společenské akce, díky kterým se potkají sousedé kteří se dosud jen míjeli na ulici. Myslím že se nám daří obojí,“  dodává Věra Šmejkalová

Někteří členové 8jinak! byli v komunálních volbách 2014 zvoleni do zastupitelstva městské části Praha 8, kde chtějí i nadále hájit zájmy místních občanů. Nové vedení se do práce pustilo v lednu 2015, začalo personálními změnami a zveřejňováním zadržovaných informací.

Naše pomoc občanům

  • analyzovali jsme územní rozhodnutí na stavbu Centra Palmovka
  • radíme, jak získat informace, na které mají občané právo 
  • pomáháme s revizí stanov spolku v návaznosti na přijetí nového občanského zákoníku

Jak to vidí stážistka Kristýna Kodetová

„Já osobně jsem zvědavá a nově zvoleným zastupitelům fandím, aby se jim v tak krátkém čase podařilo alespoň z části napravit chyby předchozího zastupitelstva a dokázat, že radnice může skutečně sloužit občanům.“ 

Spolek 8 jinak!

8jinak! je nezávislá iniciativa působící v Praze 8. Usilují o zlepšení kvality života v jejich městské části. Zájmem spolku je transparentnost veřejné správy, urbanismus a doprava. Pořádají veřejné debaty a sousedské slavnosti.

O případu ve zpravodaji

Aktuálně , Pavla Hloušková

Frank Bold spouští bezplatnou právní poradnu ohledně dopadů koronaviru

Pandemie koronaviru v České republice nemá jen zdravotní dopady, ale také ekonomické a sociální, na které lidé nejsou připraveni. Tým Franka Bolda proto spouští bezplatnou právní poradnu pro občany, podnikatele, obce i státní správu s cílem zmírnit sekundární dopady pandemie. 

Všechny články k případu Zpravodaj Frank Bold

Případ řeší

Spolek 8jinak!

Komu se ozvat?

Věra Šmejkalová