ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Stovky předčasných úmrtí ročně jen kvůli znečištěnému vzduchu

Aktuálně

Více než 500 předčasných úmrtí obyvatel Prahy lze každý rok přičíst důsledkům znečištění ovzduší prachem. K takovému závěru došlo hodnocení zdravotních rizik Centra pro životní prostředí a zdraví. Brno je na tom se stovkou předčasných úmrtí jen o málo lépe. Hlavním problémem v obou městech je prach z automobilové dopravy, zejména kvůli dieselovým motorům. Výsledky obou hodnocení převzala řada médií, například Česká televizeTýden, Haló noviny, Britské listy, iDnes nebo Český rozhlas.  

Jedná se o důležité informace i pro práci Frank Bold, protože právě kvůli škodlivosti znečištěného ovzduší skupiny obyvatel Prahy a Brna s právní pomocí Frank Bold požadují u soudu zrušení stávajících (podle našeho názoru nedostatečných) programů na zlepšování kvality ovzduší (PZKO) a vydání nových.

„Program zlepšování kvality ovzduší neobsahuje dostatečně konkrétní opatření, jejich časový plán, ani srozumitelné hodnocení jejich účinnosti, z nichž by bylo zřejmé, kdy a v důsledku jakých konkrétních opatření bude dosaženo stanovených hodnot limitů a zda se skutečně jedná o co nejdříve možný termín dosažení těchto zákonem stanovených hodnot. Z obsahu programu zároveň nevyplývá, proč ministerstvo zvolilo jako cílový termín rok 2020, ani že k tomuto datu ke splnění může skutečně dojít. Z některých částí programu a z vyhodnocení jeho vlivů na životní prostředí naopak vyplývá, že ve vztahu k navrženým opatřením se nejedná o termín reálný“, uvádí k pražskému případu právnička Frank Bold Kristina Šabová.

 

Chráníme vaše právo dýchat čistý vzduch. Podpořte naše úsilí:

: Kč jednorázově
: Kč měsíčně

Zvolte způsob platby

Pomozte nám lépe vás poznat

Kontaktní adresa: