ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Už 27. května online konference BOLD FUTURE představí udržitelnou inspiraci pro samosprávy

Aktuálně

Do českého prostředí přichází sílící světový trend - udržitelné stavitelství. Nová výstavba se začíná koncipovat v širších souvislostech, klade se důraz na chytré umisťování budov do území a k lokálním podmínkám se přistupuje citlivěji. To se odráží i v proměně přístupu samospráv k územnímu plánování a nové výstavbě na jejich území. Základním předpokladem se stává ekonomicky smysluplná a především dlouhodobá udržitelnost.

Inspiraci, jak k tomuto tématu přistoupit, nabízí cyklus webinářů BOLD FUTURE pořádaný expertní skupinou Frank Bold. Vystupují na něm odborníci z oblasti samosprávy, architektury, developmentu, energetiky a stavebního práva, představují aktuální trendy a sdílejí dobrou praxi.

Online konference BOLD FUTURE: Směle o budoucnosti udržitelného stavitelství - zaměřeno na samosprávy se odehraje 27. května od 10:00 do 14:30 ve dvou navazujících blocích. 

Na akci bude také představena nová publikace připravená ve Frank Bold, která shrnuje aktuální trendy týkající se proměny stavebnictví, energetiky a financí směrem k udržitelnosti a která obsahuje praktický katalog opatření pro udržitelné stavitelství.

Registrujte se zdarma

Podrobný program

 • 10:00 - Zahájení
 • 10:05 - Pavel Franc (CEO Frank Bold): Pozitivní vize transformace měst a katalog opatření jako inspirace, Přístup k finančním zdrojům ve stavebnictví
 • 10:25 - Jakub Unucka (náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje): Vize transformace Moravskoslezského kraje

Obce a moderní energetika a stavitelství

 • 10:40 - Karolína Gyurovszká (Frank Bold Advokáti): Důležitost moderní energetiky pro obce
 • 10:55 - Jiří Tencar (Česká rada pro šetrné budovy): Českobrodská 32a - příklad dobré praxe přeměny budovy školy na inteligentní budovu
 • 11:10 - Petr Hladík (náměstek primátorky Brna): Projekt Brněnská virtuální elektrárna

Praktické nástroje udržitelného stavitelství

 • 11:30 - Richard Budzák (Regionální poradenská agentura): Finanční možnosti podpory udržitelného stavitelství
 • 11:45 - Petr Selník (Rada pro zelené střechy): Jak může obec podpořit zelené střechy na svém území

Udržitelné řízení měst a spolupráce s investory

 • 12:35 - Vít Zeman (náměstek primáorky Jihlavy): Zkušenosti Jihlavy se spoluprací s investory
 • 12:50 - Jiří Nezhyba (Frank Bold Advokáti): Zásady spolupráce měst a investorů
 • 13:10 - Panelová debata: Spolupráce měst a developerů - dosavadní zkušenosti a praxe: Vít Zeman (Jihlava), Lenka Burgerová (Praha 7), Jiří Nezhyba (Frank Bold Advokáti)
 • 14:00 - Petr Selník (Buildigo): Environmentální studie jako prostředek k úspěšné realizaci zelenomodré infrastruktury

Volně navazující díl z cyklu BOLD FUTURE zaměřený na samosprávy se odehraje 23. června. 

Partneři

Mediální partneři

Pořadatel

Tato akce je realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 – program EFEKT 2 pro rok 2021.