ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Výjimky ze zákona o registru smluv přijaty ve sněmovně

Aktuálně

Poslanecká sněmovna ve středu přijala pozměňovací návrhy k zákonu o registru smluv, které z povinnosti zveřejňovat smlouvy vyjímají státní podniky a společnosti s většinovou účastí státu, krajů nebo obcí, které mají obchodní či průmyslovou povahu.

Návrhy na změnu byly předloženy kvůli ochraně Budějovického Budvaru, nicméně přijatá verze kromě Budvaru z působnosti zákona vyjímá i řadu dalších podniků hospodařících s veřejným majetkem, jako jsou České dráhy, Lesy České republiky, Česká pošta, městské dopravní podniky, městské holdingy a řada dalších.

Konkrétně se jedná o dva pozměňovací návrhy:

  • Přijetím návrhu B1 došlo ke zrušení písmena k) v § 2 odst. 1 zákona, tedy povinnými subjekty již není jednak národní podnik Budějovický Budvar, jednak veškeré státní podniky ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku. Uveřejnění již nadále nebudou podléhat smlouvy uzavřené mezi národním či státním podnikem a soukromou osobou, a to včetně smluv, jejichž předmětem je převod vlastnického práva státního či národního podniku k nemovité věci.
  • Přijetím návrhu J6 došlo k doplnění § 2 odst. 1 písm. n) zákona. Tento odstavec stanovoval, že povinnými subjekty jsou právnické osoby, v nichž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast. Nově jsou z těchto subjektů vyňaty právnické osoby průmyslové nebo obchodní povahy.

Podrobnější informace: web Rekonstrukce státu.

Autor

Josef Karlický

Právník, vedoucí projektu Rekonstrukce státu