ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Zákaz dodávek elektřiny od jiného obchodníka se na sdílení nevztahuje. Frank Bold vyvrací mýty o smlouvách s dodavateli

Aktuálně

Našli jste ve smlouvě s obchodníkem ustanovení, které vám neumožňuje navázat další smluvní vztah s jiným dodavatelem, a teď se bojíte, že se nebudete moci účastnit komunitní energetiky a sdílet elektřinu? Zbytečně, zákaz se totiž na sdílení elektřiny nevztahuje. Sdílení a dodávka elektřiny jsou z pohledu energetického zákona dvě odlišné činnosti, na které se vztahují jiná práva i povinnosti. 

V posledních týdnech jsme zaregistrovali znepokojení spotřebitelů nad obsahem stávajících smluv s dodavateli elektřiny, kteří mají údajně znevýhodňovat, nebo přímo zakazovat sdílení elektřiny prostřednictvím diskriminačních ustanovení ve smlouvách. Podobnou formulaci jakou uvádíme níže, můžete najít i ve své smlouvě. Na sdílení se však nevztahuje.

Dodávka a sdílení elektřiny jsou dva odlišné pojmy a oba upravuje energetický zákon. V případě dodávky obchodník zákazníkovi nedodává vlastní vyrobenou elektřinu, ale vždy tu přeprodávanou. Každý obchodník zároveň musí být zodpovědný za odchylku zákazníka

Sdílení naopak označuje situaci, v níž si aktivní zákazníci, společenství či jeho členové sdílenou elektřinu vždy vyrobili sami. Navíc se jedná pouze o doplněk dodávky, který obvykle neprobíhá nepřetržitě, podobně jako doplňková výroba elektřiny z vlastní střešní fotovoltaiky. Proto jsou podmínky sdílení elektřiny pro spotřebitele jednodušší než při běžné dodávce elektřiny obchodníkem. Účastník sdílení v pozici zákazníka zde nepotřebuje licenci na obchod s elektřinou, ani nenese odpovědnost za odchylku

Nemůžeme samozřejmě vyloučit, že někteří obchodníci se mohou v budoucnu o nekalé či diskriminační jednání pokusit. Výše zmíněná ustanovení však takovým jednáním nejsou, jelikož se na sdílení jednoduše nevztahují. Zákazníci se proto nemusí obávat, že by uzavřením smlouvy o sdílení porušili v tomto ohledu smluvní podmínky dodavatelských smluv.

Chtěli byste ušetřit na účtech za elektřinu a zvýšit svou energetickou soběstačnost, ale nevíte, kde začít? Sepsali jsme pro vás návod, jak na komunitní energetiku, který vás provede sdílením elektřiny od A do Z.

Autor

Petra Pintera

Právnička týmu Odpovědné energie, momentálně na rodičovské dovolené