Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Další výhra v ochraně pitné vody v Holešově

Povedlo se

14. října krajský soud v Brně rozhodl: úřady nezákonně povolily stavbu výrobního areálu u zdroje pitné vody v Holešově. Na místě se tedy nesmí stavět, dokud krajský úřad znovu nerozhodne.

Úřady, které stavbu povolily, totiž neprovedly posouzení vlivu stavby na životní prostředí.

Žalobu proti rozhodnutí o umístění stavby a ke stavebnímu povolení podaly před časem místní spolky, které se dlouhodobě snaží chránit významný holešovský zdroj pitné vody před výstavbou takových provozů v průmyslové zóně, které by mohly cenný zdroj vody poškodit.

„Je velmi paradoxní, že úřady posouzení vlivů na životní prostředí neprovedly právě v této lokalitě, kde je ochranné pásmo zdroje pitné vody,“ komentuje postup úřadů Hana Sotoniaková, právnička Frank Bold.

Spolkům jsme pomohli připravit právní argumentaci a soud dal nakonec naší námitce za pravdu - úřady racionálně neodůvodnily, proč při povolování stavby neprovedly posouzení vlivu na životní prostředí. Z tohoto důvodu soud vrátil řízení ke krajskému úřadu, který musí znovu ve věci rozhodovat.