Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Kaufland v Rožnově: Soud podruhé vyhověl žalobě proti územnímu rozhodnutí

Povedlo se

Dlouholetý spor o výstavbu obchodního domu Kaufland v Rožnově pod Radhoštěm má další pokračování. Krajský soud v Ostravě v červnu tohoto roku zrušil územní rozhodnutí, které stavbu umožňovalo. Přitom již v roce 2016 toto územní rozhodnutí zrušil, když shledal, že rozptylová studie coby podklad dokumentace pro povolení stavby je nedostačující.

Případem se společně s místními občany zabývá spolek Zdravý Rožnov. Výstavba a následný provoz obchodního domu by výrazně zhoršil životní podmínky v jeho okolí, kde se místní obávají mimo jiné dalšího zhoršení znečištění ovzduší dopravou. Dalším argumentem je také narušení architektonického rázu.

Soud rozhodnutí zrušil pro nedostatky v rozptylové studii, která měla zhodnotit vliv stavby na stávající úroveň znečištění v lokalitě, kdy data, která byla pro tento výpočet použita neodpovídala reálné situaci. Jde tedy o prakticky totožné důvody, které stály u předchozího zrušujícího rozhodnutí.

Spolek Zdravý Rožnov na případu spolupracoval s Frank Bold. Společná práce spočívala především v pomoci se zapojením občanů do rozhodování, konzultaci právních kroků a sestavení právní strategie. Úspěšný výsledek mimo jiné ukazuje, že spolky a angažovaní občané mohou ovlivňovat dění kolem sebe a jsou důležitým hlasem v rozhodování o svém městě.