Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Náš návrh na rozšíření pravomocí NKÚ prošel Sněmovnou

Povedlo se

Více než rok jsme pracovali na tom, aby poslanci rozšířili pravomoci NKÚ také o dohled nad státními a obecními firmami.

V pátek 7. prosince Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona, který umožňuje NKÚ kontrolovat územní samosprávné celky a společnosti, v nichž má Česká republika nebo její územně samosprávný celek alespoň 50% vlastnický podíl, a které nemají akcie obchodovatelné na burze.

Znění zákona je koaličním kompromisem, ke kterému zákonodárci dospěli po několika měsících společného vyjednávání. Původní návrh na změnu zákona nezahrnoval mezi kontrolované subjekty právě právnické osoby s většinovým vlastnickým podílem státu.

Novela obsahuje výjimku pro ČEZ, ale otevírá možnost dohlédnout na hospodaření Českých drah, Českých aerolinií nebo pražského dopravního podniku a vrátit se například ke kauze Opencard. Dosud je jejich hospodaření pouze pod vlivem členů orgánů, které jsou často plné laiků, jmenovaných pouze na základě politické příslušnosti.

Při schvalování zákona zazněly i kritické hlasy, především z úst poslankyně Klasnové, která kritizuje vyloučení společností, jejichž akcie jsou obchodovatelné na burze, tedy ČEZu.

Klasnová vznesla pozměňovací návrh, který umožňoval kontrolu všech právnických osob s většinovou majetkovou účastí státu, ale sněmovna tuto verzi odmítla. Na její vystoupení reagoval poslanec Polčák, který uvedl, že schválené znění Ústavy je otevřené k dalšímu rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu, pokud se tak politická reprezentace rozhodne třeba v dalším volebním období.