ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Voda jako veřejný zájem: Holešov vytrvává

Povedlo se

Voda je pro život i životní prostředí nejdůležitějším statkem, z toho důvodu vodní zákon stanovuje ochranná pásma vodních zdrojů a definuje, co je a co není možné v nich provozovat. Stanovení ochranného pásma je považováno za veřejný zájem.

Obyvatelé Holešovska už šest let tuto teorii přivádějí do praxe. Nad významným zdrojem pitné vody u nich vyrostla průmyslová zóna, aniž by byly řádné posouzeny její vlivy na životní prostředí (tzv. EIA) včetně rizika znečištění zdroje jednotlivými průmyslovými provozy. Přesně k tomu přitom zákon o EIA slouží - má zamezit tomu, aby se stavělo bez dostatečného zvážení potenciálních škod na životním prostředí.

Místní obyvatelé však nesložili ruce do klína. Průmyslová zóna sice stojí, kde stojí, dál však má smysl snažit se o její nerozšiřování a o to, aby riziko znečištění dále nerostlo, například tím, že by v zóně přibyly nové, méně šetrné typy průmyslové výroby.

"Již šestým rokem se spolek snaží přispět k ochraně unikátního zdroje pitné vody, který zásobuje několik desítek tisíc lidí v regionu. Od počátku naší činnosti usilujeme o to, aby se do reality vtělily původní vágní přísliby politiků, že v této průmyslové zóně budou umístěny pouze záměry tzv. ‘lehké’ výroby”, popisuje situaci Zdeněk Krajcar, předseda spolku Za zdravé a krásné Holešovsko.

Společně s právníky Frank Bold vytvořili holešovští právní strategii a podali několik úspěšných žalob. V současnosti se diskuze posunula k jednáním Memorandu o porozumění, které by mělo obsahovat záruky ochrany pitné vody, a k úsilí o úpravu územního plánu kraje tak, aby nebylo možné v ochranném pásmu vodního zdroje stavět vodě škodlivé provozy.  

"Jako předseda spolku velmi oceňuji nejen kvalitní úroveň jednotlivých analýz a konkrétní právní pomoci, ale také vytrvalost, dlouhodobost pomoci a v neposlední řadě i velmi dobrou úroveň vzájemné komunikace."

Zdeněk Krajcar, předseda spolku Za zdravé a krásné Holešovsko.

Čím nás příběh z Holešovska může inspirovat? Především tím, že každý z nás má možnost zasáhnout. Například při podezření na nezákonné znečištění vody, může kdokoliv podat podnět a tím iniciovat napravení stavu nebo dokonce potrestání viníka. Úřad má povinnost na podnět reagovat, dokonce v předepsané lhůtě. Více o možnostech řešení se dozvíte v našem článku Který orgán řeší vypouštění nečistot do vod.

Tématu se věnujeme také v naší Poradně, kde radíme např. co dělat, když vám někdo znečistí vodu ve studně. Podívejte se, jaké otázky máme na webu Poradny zodpovězené, a jestli mezi nimi nenajdete tu svoji, vložte nový dotaz.

Autor

Kristýna Špačková

Vedoucí PR, aktuálně na rodičovské dovolené