Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

ČT o žalobě na prodloužení provozu Elektrárny Chvaletice

Z médií

Víkendové Události odvysílaly krátkou reportáž, která upozorňuje na naši žalobu, právě v těchto dnech projednávanou Mětským soudem v Praze. Jde o žalobu na MPO, konkrétně na stavební povolení, kterým MPO povolilo rekonstrukci a tím i prodloužení provozu 40 let staé hnědouhelné elektrárny. Jsme toho názoru, že pro prodloužení provozu tak velkého spalovacího zdroje je nutné posouzení vlivů na životní prostředí, které v tomto případě provedeno nebylo. Elektrárna je jedním z největších emitentů NOx a TZL, SO2 a rtuti v ČR a v důsledku rekonstrukce se stane také 13. největším emitentem čpavku.