Poradna

Jak namítat podjatost?

Vytvořeno dne 17. 11. 2018 — Aktualizováno dne 4. 12. 2020.

Obsah

Máte pochybnosti o nestrannosti úředníka, který vede správní řízení, kterého se účastníte? Podejte námitku podjatosti.

Úředník, který má osobní zájem na výsledku řízení, kvůli němuž vznikají pochybnosti o jeho nepodjatosti, nesmí rozhodovat. Jeho nadřízený by jej měl z celého řízení anebo jen pro některé úkony, kterých se podjatost týká, vyloučit a ustanovit jinou úřední osobu.

Kdo je podjatý?

Podjatá může být jakákoliv úřední osoba (dále jen „úředník“), která se bezprostředně podílí na výkonu pravomoci správního orgánu.[1] Jedná se o úředníka oprávněného ve vašem řízení rozhodovat.

K vyloučení úředníka pro podjatost je za potřebí souběžného splnění dvou kritérií:

  • zájem na výsledku řízení (tím nejsou myšleny kladné či negativní osobní vztahy mezi účastníkem řízení a úředníkem), a
  • faktická možnost řízení ovlivnit. (Zpravidla úředník na podatelně nebude mít faktickou možnost ovlivnit vaše řízení, jelikož nemá pravomoc o něm rozhodovat. Musí tedy jít o úředníka, který má v rámci Vašeho řízení určitou pravomoc.)

Podjatý tak například může být úředník, který:

  • V rámci svého podnikání má dodat materiál pro realizaci zakázky a zároveň rozhoduje o povolení takového projektu. (Čtěte naši odpověď na otázku: Mohou úředníci podnikat?)
  • Rozhoduje o povolení stavby na pozemku, který sousedí s jeho vlastním pozemkem, a se stavbou z osobních důvodů nesouhlasí.

Kdy a jak podjatost namítat?

Podjatost můžete namítnout, pokud jste účastníkem správního řízení. Nepůjde tedy namítat v případech, kdy se o správní řízení nejedná, typicky při rozhodování zastupitelstva obce či kraje. Musíte však námitku podjatosti vznést ihned poté, kdy podjatost zjistíte.[2] Neměli byste tedy vyčkávat, zda se bude vyvíjet řízení podle Vašich představ.

Námitku budete adresovat úřadu, který řízení vede. Námitka musí obsahovat:

  • informace o Vás jako o podateli
  • místo a datum podpisu námitky
  • samotný text námitky

V textu uvedete mimo jiné spisovou značku Vašeho řízení a datum, kdy jste se o podjatosti dozvěděli. Dále je zde potřeba označit podjatého úředníka a důvod jeho podjatosti.

V příloze případně připojte důkazy podporující Vaše tvrzení. Ty je dobré očíslovat a zapsat do seznamu příloh, který je součástí textu námitky. Stáhněte si náš vzor námitky podjatosti úřední osoby

Jak se o námitce rozhoduje?

O námitce podjatosti úředníka bezodkladně rozhodne usnesením služebně nadřízený úřední osoby, jíž se námitka podjatosti týká, tzv. představený. Představeným může jím být například vedoucí příslušného oddělení – přesně to zjistíte z některých zákonů[3] a vnitřních předpisů daného úřadu. Představený rozhodne o tom, jestli je daný úředník vyloučen z řízení či nikoli, a případně určí jiného úředníka, který vedení řízení převezme. Proti tomuto usnesení se můžete odvolat.

Pokud služebně nadřízený úředník bude považovat námitku za opožděnou, informuje o tom podatele námitky sdělením. I tak ale může podjatou úřední osobu z řízení nebo z některých úkonů v řízení vyloučit. Nemusí o vyloučení ale již rozhodovat usnesením jako u včasně podané námitky. To znamená, že jako účastník ztratíte možnost odvolání.

Systémová podjatost

Systémovou podjatostí rozumíme stav, kdy jde důvodně pochybovat o nestrannosti úředníka pouze na základě jeho zaměstnaneckého či služebního vztahu. Typicky by se mohlo jednat o správní řízení, na kterém má obec vlastní zájem, a tím pádem existují pochybnosti o nestranném rozhodování úředníka, který je jejím zaměstnancem.

Donedávna byla tato problematika upravena tak, že každý případ namítané systémové podjatosti podléhal individuálnímu posouzení. Zaměstnanecký vztah mezi úředníkem a obcí (nebo státem) sice neznamenal automatické vyloučení úředníka pro podjatost, ale vždy zde vzniklo tzv. systémové riziko podjatosti, které bylo třeba zkoumat a posoudit, jestli k podjatosti nedochází.

Nově však správní řád říká,[4] že úředník nemůže být podjatý pouze na základě svého zaměstnaneckého či služebního vztahu. Systémová podjatost tak, jak jsme ji dosud znali, fakticky z právního řádu zmizela. Vzhledem k tomu, že tato novelizace je relativně nedávná, bude potřeba počkat na rozhodovací praxi soudů, jak budou toto nové ustanovení interpretovat.

Stále však existuje speciální úprava systémové podjatosti pro přestupky[5]. Obecní úřad totiž nemůže projednávat přestupek obce, nebo je-li podezřelým z přestupku člen zastupitelstva obce.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty