Poradna

Jak namítat podjatost?

Vytvořeno dne 17. 11. 2018 — Aktualizováno dne 4. 12. 2020.

Obsah

Máte pochybnosti o nestrannosti úředníka, který vede správní řízení, kterého se účastníte? Podejte námitku podjatosti.

Úředník, který má osobní zájem na výsledku řízení, kvůli němuž vznikají pochybnosti o jeho nepodjatosti, nesmí rozhodovat. Jeho nadřízený by ho měl z celého řízení anebo jen pro některé úkony, kterých se podjatost týká, vyloučit a ustanovit jinou úřední osobu.

V tomto manuálu vysvětlujeme, jak rozpoznat podjatost nebo systémovou podjatost úředníka. Dozvíte se, co musí obsahovat námitka podjatosti, a jakým způsobem o ní bude úředníkův nadřízený rozhodovat.

Kdo je podjatý?

Podjatá může být jakákoliv úřední osoba (dále jen „úředník“), která se bezprostředně podílí na výkonu pravomoci správního orgánu.[1] Jedná se o úředníka oprávněného ve vašem řízení rozhodovat.

K vyloučení úředníka pro podjatost musí být současně splněny tyto dvě podmínky:

  • Úředník má zájem na výsledku řízení. Tím nejsou myšleny kladné či negativní osobní vztahy mezi účastníkem řízení a úředníkem.
  • Úředník má faktickou možnost řízení ovlivnit. Zpravidla například úředník na podatelně nebude mít faktickou možnost ovlivnit vaše řízení, jelikož nemá pravomoc o něm rozhodovat. Musí tedy jít o úředníka, který má v rámci vašeho řízení určitou pravomoc.

Podjatý tak například může být úředník, který:

  • V rámci svého podnikání má dodat materiál pro realizaci zakázky a zároveň rozhoduje o povolení takového projektu.
  • Rozhoduje o povolení stavby na pozemku, který sousedí s jeho vlastním pozemkem, a se stavbou z osobních důvodů nesouhlasí.

Kdy a jak podjatost namítat?

Podjatost můžete namítnout, pokud jste účastníkem správního řízení. Nepůjde tedy namítat v případech, kdy se o správní řízení nejedná, typicky při rozhodování zastupitelstva obce či kraje. Námitku podjatosti musíte vznést ihned poté, kdy podjatost zjistíte.[2] Neměli byste tedy vyčkávat, zda se bude vyvíjet řízení podle Vašich představ.

Námitku budete adresovat úřadu, který řízení vede. Námitka musí obsahovat:

  • informace o Vás jako o podateli,
  • místo a datum podpisu námitky,
  • samotný text námitky.

V textu uvedete mimo jiné spisovou značku vašeho řízení a datum, kdy jste se o podjatosti dozvěděli. Dále je zde potřeba označit podjatého úředníka a důvod jeho podjatosti.

V příloze případně připojte důkazy podporující vaše tvrzení. Ty je dobré očíslovat a zapsat do seznamu příloh, který je součástí textu námitky. Stáhněte si náš vzor Námitka podjatosti úřední osoby

Jak se o námitce rozhoduje?

O námitce podjatosti úředníka bezodkladně rozhodne usnesením služebně nadřízený úřední osoby, jíž se námitka podjatosti týká, tzv. představený. Představeným může jím být například vedoucí příslušného oddělení – přesně to zjistíte z některých zákonů[3] a vnitřních předpisů daného úřadu. Představený rozhodne o tom, jestli je daný úředník vyloučen z řízení či nikoli, a případně určí jiného úředníka, který vedení řízení převezme. Proti tomuto usnesení se můžete odvolat.

Pokud služebně nadřízený úředník bude považovat námitku za opožděnou, informuje vás o tom sdělením. I tak ale může podjatou úřední osobu z řízení nebo z některých úkonů v řízení vyloučit. Nemusí o vyloučení ale již rozhodovat usnesením jako u včasně podané námitky. To znamená, že jako účastník ztratíte možnost odvolání.

Systémová podjatost

Systémovou podjatostí rozumíme stav, kdy jde důvodně pochybovat o nestrannosti úředníka na základě jeho zaměstnaneckého či služebního vztahu. Typicky by se mohlo jednat o správní řízení, na kterém má obec vlastní zájem, a tím pádem existují pochybnosti o nestranném rozhodování úředníka, který je jejím zaměstnancem.

Samotná skutečnost, že je úředník zaměstnancem obce, ale automaticky neznamená systémovou podjatost.[4] Každou situaci je potřeba posuzovat individuálně a posoudit, jestli není překročena určitá kritická míra. Rizikové jsou především případy, kdy se veřejní činitelé (například starosta obce) k dané záležitosti veřejně vyjadřují v médiích nebo na zasedáních zastupitelstva, anebo pokud se jedná o záležitost s mimořádným dopadem na danou obec. Systémová podjatost tedy zpravidla nenastane u běžných či nekontroverzních záležitostí.[5]

Námitku podjatosti můžete podat vždy. Pokud ale máte být úspěšní, je potřeba uvést nejen to, že je úředník zaměstnancem obce, ale i další argumenty. Můžete například doložit, že se jedná o záležitost s mimořádným politickým, mediálním či jiným významem, který vytváří na rozhodující úředníky tlak, či uvést konkrétní případy nátlaku nebo snahy ovlivnit jejich rozhodování.

Odlišná pravidla platí pro systémovou podjatost u přestupků.[6] Obecní úřad totiž nemůže projednávat přestupek obce nebo zastupitele obce.

 

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty