Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Nadřazené kategorie: Ochrana před hlukem,

Rozcestník obtěžování hlukem

Vytvořeno dne 10. 10. 2019.

Obsah

Pokud Vás obtěžuje hluk existuje několik možností, jak takovou situaci řešit. Zpravidla záleží na tom, o jaký hluk se jedná a odkud vychází. Připravili jsme tak pro Vás rozcestník, který vás dle konkrétní situace nasměruje správným směrem.

U každé kategorie najdete stručný popis situace; předled druhů hluku, které mají ze zákona výjimku a nevztahují se na ně hygienické limity; základní právní možnosti řešení situace spolu s odkazem na podrobnější informace.

Z provozu podniku

Popis: Jde o opakující se hluk z provozovny. Provozovna je prostor v rámci, kterého je vykonává podnikatelský činnost a není rozhodné, zda jde o dílnu, kadeřnictví či prosté kanceláře.

Co není hluk: Hlasové projevy lidí či zvířat, zvuk způsobený v přímé souvislosti s činností související se záchranou lidského života, zdraví nebo majetku, zvuk z akustického výstražného nebo varovného signálu souvisejícího s bezpečnostním opatřením či zvuk působený přelivem povrchové vody přes vodní dílo.

Možnosti řešení:

 • Ověření potřebných povolení pro stavbu, provoz a případné hlukové výjimky.
 • Podnět k měření a prošetření hluku Krajské hygienické stanici.
 • Podání občansko-právní žaloby k soudu.

Odkazy:

Z domácnosti či soukromého pozemku

Popis: V případě hluku ze sousedních bytů či domů situaci nemůže posuzovat Krajská hygienická stanice a zůstávají tak nástroje čistě soukromoprávní. Zdržení se určitě činnosti či kompenzaci může zpravidla nařídit pouze občanskoprávní soud na základě vaší žaloby.

Co není hluk: Hlasové projevy lidí či zvířat.

Možnosti řešení:

 • Podání občanskoprávní žaloby k soudu.

Odkazy:

Silnice

Popis: Silnice jsou častým zdrojem hluku. Podstatnou otázkou je, zda nejsou k provozu schváleny hlukové výjimky, které by umožnili překračování standardních hlukových limitů. Takové výjimky však musí být udělovány jako dočasné. Rovněž existence hlukové výjimky není sama o sobě překážkou k podání občanskoprávní žaloby a domáhání se kompenzace.

Co není hluk: zvuk způsobený v přímé souvislosti s činností související se záchranou lidského života, zdraví nebo majetku

Možnosti řešení:

 • Ověření podmínek ve stavebním rozhodnutí.
 • Podnět k měření a prošetření Krajské hygienické stanici.
 • Podání občansko-právní žaloby.

Odkazy:

Letiště

Popis: V případě letišť záleží na tom, zda se jedná o velké mezinárodní letiště, vojenské letiště či jiné. V případě mezinárodních a vojenských letišť je povinně zřizováno ochranné hlukové pásmo. V ochranný pásmech může docházet k překračování hlukových limitu, avšak s opatřeními na minimalici dopadu. Ostatní letiště lze posuzovat běžně.

Co není hluk: zvuk z akustického výstražného nebo varovného signálu souvisejícího s bezpečnostním opatřením

Možnosti řešení:

 • Dle druhu letiště ověření existence ochranný hlukových pásem a ve kterém z nich se nacházíte.
 • V případě běžných letišť podání podnětu k měření Krajské hygienické stanici.
 • Podání občansko-právní žaloby k soudu

Odkazy:

Venkovní hudební produkce

Popis: Akce spojené s hudební produkcí představují zpravidla jednorázovou hlukovou zátěž. Venkovní hudební produkce se však nepovažuje za hluk dle zákona o ochraně veřejného zdraví. Nevztahují se tak na ni přímo hygienické limity. Pravidla pro takové produkce je však možné upravit obecně závaznou vyhláškou obce.

Co není hluk: Zvuk z produkce hudby provozované ve venkovním prostoru, hlasové projevy lidí a zvířat

Možnosti řešení:

 • Podání občanskoprávní žaloby k soudu
 • Ověření existence obecně závazné vyhlášky případně její iniciace u zastupitelstva.

Odkazy:

Z probíhající stavby

Popis: Stavebník bytového či rodinného domu musí předložit záměr k posouzení z hlediska ochrany před hlukem. Má tak povinnost zabezpečit staveniště před tím, aby byly překračovány hygienické limity.

Co není hluk: hlasové projevy lidí a zvířat

Možnosti řešení:

 • Zjištění závazných protihlukových opatření představených ve stavebním řízení.
 • Podnět na Krajskou hygienickou stanici
 • Občansko-právní žaloba k soudu

Odkazy:

Jednorázový hluk

Popis: Překračování hygienických hlukových limitů musí být vždy déletrvající, aby se jednalo o problém z hlediska zákona o ochraně veřejného zdraví. Jednorázové záležitosti tak nemůže řešit Krajský hygienická stanice.

Co není hluk: Hlasové projevy lidí a zvířat

Možnosti řešení:

 • Domluvte se s původcem hluku
 • Zavolejte policii

Odkazy:

Rušení nočního klidu

Popis: Rušení nočního klidu je specifickou situací, kterou zákon řeší zvlášť. Zpravidla je období nočního klidu vymezeno od 22.00 do 6.00 hodin. Obec však může dobu vymezit jinak pro výjimečné případy jinak.

Co není hluk: ---

Možnosti řešení:

 • Domluvte se
 • Zavolejte policii
 • Podání občansko-právní žaloby k soudu

Odkazy:

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty