Poradna

Jaké otázky nelze pokládat v místním referendu

Vytvořeno dne 2. 11. 2018.

V referendu se nerozhoduje zejména v těchto otázkách:

  • o místních poplatcích a o rozpočtu obce nebo statutárního města,
  • o zřízení nebo zrušení orgánů obce nebo statutárního města a o jejich vnitřním uspořádání,
  • o volbě a odvolání starosty nebo primátora územně nečleněného statutárního města, primátora statutárního města a primátora hlavního města Prahy, místostarosty nebo náměstka primátora, členů rady obce, města, městského obvodu nebo městské části, členů rady statutárního města a hlavního města Prahy a dalších členů zastupitelstva obce, zastupitelstva statutárního města, jakož i volených nebo jmenovaných členů dalších orgánů obce a statutárního města,
  • o uzavření veřejnoprávních smluv k výkonu přenesené působnosti,
  • o schválení, změně nebo zrušení obecně závazné vyhlášky obce,

Dále nelze referendum konat:

  • jestliže by otázka položená v místním referendu byla v rozporu s právními předpisy nebo jestliže by rozhodnutí v místním referendu mohlo být v rozporu s právními předpisy,
  • v případech, kdy se o položené otázce rozhoduje ve zvláštním řízení (obec tak nelze zavázat, aby např. stavební úřad nepovolil stavbu, j ale možné konat referendum např. o schválení územního plánu nebo o tom, aby obec podala v řízení jako účastník námitku),
  • jestliže od platného rozhodnutí v místním referendu do podání návrhu na konání místního referenda v téže věci neuplynulo 24 měsíců.

Nadřazené kategorie:

Spolky a zapojení veřejnosti

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta