Poradna

Nadřazené kategorie: Spolky a zapojení veřejnosti,

Jaké otázky nelze pokládat v místním referendu

Vytvořeno dne 2. 11. 2018.

Obsah

V referendu se nerozhoduje zejména v těchto otázkách:

  • o místních poplatcích a o rozpočtu obce nebo statutárního města,
  • o zřízení nebo zrušení orgánů obce nebo statutárního města a o jejich vnitřním uspořádání,
  • o volbě a odvolání starosty nebo primátora územně nečleněného statutárního města, primátora statutárního města a primátora hlavního města Prahy, místostarosty nebo náměstka primátora, členů rady obce, města, městského obvodu nebo městské části, členů rady statutárního města a hlavního města Prahy a dalších členů zastupitelstva obce, zastupitelstva statutárního města, jakož i volených nebo jmenovaných členů dalších orgánů obce a statutárního města,
  • o uzavření veřejnoprávních smluv k výkonu přenesené působnosti,
  • o schválení, změně nebo zrušení obecně závazné vyhlášky obce,

Dále nelze referendum konat:

  • jestliže by otázka položená v místním referendu byla v rozporu s právními předpisy nebo jestliže by rozhodnutí v místním referendu mohlo být v rozporu s právními předpisy,
  • v případech, kdy se o položené otázce rozhoduje ve zvláštním řízení (obec tak nelze zavázat, aby např. stavební úřad nepovolil stavbu, j ale možné konat referendum např. o schválení územního plánu nebo o tom, aby obec podala v řízení jako účastník námitku),
  • jestliže od platného rozhodnutí v místním referendu do podání návrhu na konání místního referenda v téže věci neuplynulo 24 měsíců.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty