Poradna

Elektronická petice

Jakou povahu má elektronická petice? Musí na ni státní orgány odpovědět?

Tento dotaz byl vyřešen dne 2. 11. 2018. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Elektronická petice postrádá základní náležitost – podpis (tím je myšlen vlastnoruční podpis nebo zaručený elektronický podpis). Nelze ji proto považovat za petici podle petičního zákona. Státní orgán tak není povinen na petici v zákonné lhůtě odpovědět.

Petice by měla hlavně upozornit

Avšak primární účel takto podaná petice nepostrádá, pořád slouží k upozornění státního orgánu na určitou záležitost, která vyžaduje nápravu. Uvedený účel je základní charakteristikou petice. Má-li petice dostatečnou podporu, vyjádřenou třeba i formou elektronické petice nebo SMS, následky může mít stejné nebo i větší než petice podaná podle zákonných ustanovení. Jediný rozdíl spočívá v povinnosti státního orgánu posoudit obsah petice a odpovědět na ni.

I pár podpisů zajistí vyjádření úřadu

Řešením by mohlo být například, kdyby elektronickou petici petiční výbor následně vytiskl a připojil k ní alespoň pár fyzických podpisů (resp. alespoň některé podpisy by byly „zaručenými elektronickými podpisy“). V takovém případě by úřadu vznikla povinnost na petici odpovědět. Za petici by tak podle zákona byl považován pouze text petice a skutečné fyzické (nebo zaručené elektronické) podpisy. Zákon o právu petičním totiž nestanoví, kolik minimálně podpisů musí petice obsahovat.

Vzhledem k tomu, že petice je obecně nástrojem, který má spíše jen informovat státní orgány o názorech a přáních občanů, domníváme se, že elektronická petice splní stejný účel jako „papírová“. Úřady nejsou povinny na základě petice podnikat žádné kroky. Stačí, když ji vezmou na vědomí (a informují o tom v případě „papírové“ petice podatele).

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta