Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Vzor

Zmocnění zástupce veřejnosti a věcně shodná připomínka

Pro jakou situaci je vzor vhodný

Vzor můžete využít v situaci, kdy chcete zmocnit zástupce veřejnosti, aby prosazoval vaše zájmy v územním plánování podáním námitky. Zástupce veřejnosti musí k podání námitky zmocnit zákonem daný počet občanů, kteří uplatňují věcně shodnou připomínku k návrhu územního plánu. Počet občanů, kteří zástupce veřejnosti musí zmocnit, se odvíjí od počtu obyvatel v obci. Pokud ho k tomu zmocníte, může zástupce veřejnosti také podat návrh na zrušení celého územního plánu. Využít můžete i náš vzor Námitky zástupce veřejnosti.

Jak vzory používat

  • Ka každému vzoru je vypracován též manuál s doprovodnými informacemi k vyplnění vzoru.
  • Samotná šablona vzoru obsahuje pole, které je třeba vyplnit. Zároveň obsahuje různé varianty obsahu, tam, kde je to třeba.
    • Varianty obsahu - pokud jsou přítomny - jsou vložitelné pomocí rychlých částí. Či dohledatelné v manuálu.
  • Formáty .doc a .odt neobsahují formulářové prvky k jejich použití tedy obzvláště doporučujeme využít manuál.

Kde nalézt další informace

Podrobnější informace k tématu územního plánování najdete v našich manuálech:

K podání námitky zástupce veřejnosti můžete využít náš vzor:

Zaslat na e-mail

Odkaz ke stažení Vám zašleme na e-mail spolu s komentářem, jak jej správně využít a na co si dát pozor.

Probíhá odeslání.

Úspěšně odesláno. Raději zkontrolujte i složku "spam".

Někde nastala chyba, zkuste to prosím znovu.