Poradna

Nadřazené kategorie: Územní plánování,

Jak a kdy se zapojit do plánování města?

Vytvořeno dne 26. 4. 2013.

Obsah

Územní plán prochází schvalovacím procesem. Občané mají možnost se zapojit do celého procesu. Efektivní právní nástroje však mají především v závěrečné fázi, kdy se mohou vyjadřovat k upravenému návrhu územního plánu.

1. Čtěte úřední desku

Nejprve jeden ze zastupitelů a zaměstnanec obecního úřadu zajistí zpracování návrhu zadání, což je soupis všeho, co musí územní plán upravovat. Návrh zadání najdete na úřední desce městského úřadu.

2. Ozvěte se

Máte právo vyjádřit svůj názor a být slyšet. Od okamžiku zveřejnění návrhu zadání může každý (občan, spolek, ale i cizinec a další) uplatnit u obecního úřadu písemné připomínky k návrhu zadání. Sledujte však lhůty k vznesení připomínek. Obec nemá povinnost připomínkám vyhovět, může je ale zohlednit.

Návrh zadání následně schvaluje zastupitelstvo na svém zasedání. Občané mají možnost jít se na zasedání podívat a vyjádřit se. Mohou se například zeptat, zda obec zohlednila připomínky občanů. Zúčastněte se jednání zastupitelstva, kde se bude návrh zadání schvalovat. I zde můžete vyjádřit svůj názor.

Jakmile je zadání schváleno začíná se pracovat na návrhu územního plánu. Návrh už obsahuje i mapy území, ve kterých je naznačeno například, zda pole zůstane polem, nebo na něm vznikne budova či silnice.

Hotový návrh se objeví na úřední desce a můžete k němu opět podávat připomínky. Na základě připomínek veřejnosti a úřadů, které byly na základě zadání návrhu zapojeny do schvalovacího procesu, se návrh územního plánu upraví.

Nyní nastává nejdůležitější schvalovací fáze. Upravená verze návrhu se zveřejní na úřední desce, a to společně s oznámením o konání veřejného projednání návrhu. 

3. Braňte se

Vzneste námitku. Pokud máte pocit, že se v návrhu chystá výrazná změna, se kterou zásadně nesouhlasíte, můžete podat kromě připomínky i námitku. O námitkách se na rozdíl od připomínek musí rozhodnout (vypracovat písemné rozhodnutí).

Kdo může vznést námitku:

  • Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem
    V námitkách je nutno uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí (jako doklad, že je daná osoba skutečně vlastníkem nemovitosti v obci, pokud podává námitku jako vlastník) a dále vymezit území, kterého se námitka dotýká.
  • Zástupce veřejnosti
    Jde osobu, která je písemně zmocněna 200 občany, kteří mají trvalé bydliště v obci, pro niž se územní plán pořizuje.
  • Oprávněný investor

Poslední fází pořizování územního plánu je pak jeho vydání. Zastupitelstvo územní plán schvaluje (vydává) na svém zasedání.

4. Nevzdávejte to

Územní plán je klíčový dokument města a tak jeho schvalování má několik fází, které nelze zkrátit. Výhodou však je, že ve všech částech schvalovacího procesu se můžete vyjadřovat, podávat připomínky. Klíčové je nepropásnout fázi, ve které můžete podat námitky. Čím déle vydržíte, tím větší máte šanci, že výsledný návrh bude v souladu s tím, co si přejí občané města, nikoliv jen vedení radnice či developerské firmy.  

5. Zapojte víc lidí

Sledovat úřední desky, psát připomínky, námitky vyžaduje čas i energii. Pokud však stejný postoj jako vy zaujímá více lidí, pokuste se je zapojit.  Založte spolek, ustanovte zástupce veřejnosti a budete mít více možností, jak si rozdělit dílčí úkoly, které jednomu člověku zaberou 2 hodiny denně, ale 6 členům sdružení už jen 20 minut denně. Možná budete mile překvapeni, že vedení obce váš zájem o podobu územního plánu uvítá. Například v Písku pořádali veřejnou debatu o územním plánu, v Olomouci zase zveřejnili plán na internetu a lidé se k němu mohli snadno vyjadřovat.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty