Vzor

Námitky zástupce veřejnosti

Pro jakou situaci je vzor vhodný

Tento vzor můžete využít v případě, že jste zmocnili zástupce veřejnosti k tomu, aby vaším jménem podával v procesu územního plánování námitky. Jedná se o obecný vzor, ve kterém námitky, které vůči návrhu máte, sami specifikujete a odůvodníte. Odůvodnění je klíčovou částí námitek, protože o námitkách musí (na základě návrhu připraveného úřadem) rozhodnout zastupitelstvo obce. Rozhodnutí musí být odůvodněno a stává se součástí odůvodnění celého územního plánu. Kromě odůvodnění dále musíte doložit seznam občanů, kteří uplatňují věcně shodnou připomínku, a zástupce veřejnosti zmocnili, a jejich podpisy. Námitky může zástupce veřejnosti podat nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy se konalo veřejného projednání návrhu územního plánu nebo jeho změny. Pokud jste je již úřadu nezaslali dříve, přiložte k námitce zmocnění zástupce veřejnosti a věcně shodnou připomínku. K jejich sepsání můžete využít náš vzor Zmocnění zástupce veřejnosti a věcně shodná připomínka.

Jak vzory používat

  • Ka každému vzoru je vypracován též manuál s doprovodnými informacemi k vyplnění vzoru.
  • Samotná šablona vzoru obsahuje pole, které je třeba vyplnit. Zároveň obsahuje různé varianty obsahu, tam, kde je to třeba.
    • Varianty obsahu - pokud jsou přítomny - jsou vložitelné pomocí rychlých částí. Či dohledatelné v manuálu.
  • Formáty .doc a .odt neobsahují formulářové prvky k jejich použití tedy obzvláště doporučujeme využít manuál.

Kde nalézt další informace

Podrobnější informace k tématu územního plánování najdete v našich manuálech:

Ke zmocnění zástupce veřejnosti můžete využít náš vzor:

Pokud jste dotčeným vlastníkem a chcete podat proti územnímu plánu námitku, můžete využít náš vzor:

Zaslat na e-mail

Odkaz ke stažení Vám zašleme na e-mail spolu s komentářem, jak jej správně využít a na co si dát pozor.

Probíhá odeslání.

Úspěšně odesláno. Raději zkontrolujte i složku "spam".

Někde nastala chyba, zkuste to prosím znovu.