Poradna

Jak se přihlásit do řízení o stanovení dobývacího prostoru?

Obvodní báňský úřad oznámil na úřední desce zahájení správního řízení a stanovil termín ústního jednání o návrhu na stanovení dobývacího prostoru. Dozvěděli jsme se, že v této věci bylo vydáno stanovisko EIA. Rádi bychom jako spolek byli do dalšího postupu zapojeni. Jak se do řízení můžeme přihlásit?

Tento dotaz byl vyřešen dne 2. 11. 2018. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru je pro těžební společnost zásadní, protože jím vzniká oprávnění k těžbě nerostů na daném území a současně se jedná o zvláštní druh územního rozhodnutí o využití území. Toto rozhodnutí může být vydáno (1) v navazujícím řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon EIA). Cílem navazujícího řízení je totiž povolit umístění nebo provedení záměru, jehož dopady na životní prostředí byly posuzovány v procesu EIA.

Spolkům, které mají podanou žádost o informování o zahajovaných řízeních, tato informace není doručována speciálně do vlastních rukou, takže musí sledovat úřední desku, aby se o těchto řízeních dozvěděly. Na přihlášení se do řízení máte 30 dnů ode dne zveřejnění informací na úřední desce.

Specifickou podmínku účasti musí splnit dále spolky, které ještě neexistují 3 roky – musí posbírat 200 podporujících podpisů od občanů.

Stáhněte si náš vzor podpisové listiny a oznámení o účastenství v řízení.

V případě, že záměr nebyl posouzen v procesu EIA, je možné účastnit se řízení o stanovení dobývacího prostoru na základě zákona o ochraně přírody a krajiny. Spolek, který má podanou žádost o informování o zahajovaných řízeních, by v tomto případě měl být úřadem na zahájení tohoto řízení upozorněn.  Poté má 8 dní na to, aby se do řízení přihlásil. Splní-li tyto podmínky, stane se účastníkem řízení se všemi účastnickými právy.

-----

(1) Zda bude konáno přímo navazující řízení, anebo nejdříve zjišťovací řízení (tudíž navazující řízení nemusí proběhnout), je určeno přílohou č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve které jsou jednotlivé záměry rozděleny do dvou kategorií (kategorie I – záměry vždy podléhající posouzení, kategorie II – záměry vyžadující zjišťovací řízení). 

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta