Poradna

Úřední deska - fakta a doporučení

Vytvořeno dne 17. 11. 2018.

Chcete se dozvědět více o nástrojích aktivního občana, fungování a hospodaření obce či správním řízení? Vytvořili jsme bezplatný on-line kurz, který vás těmito tématy provede. Své znalosti veřejné správy můžete zdokonalit zde: Práva občana a fungování obce

Podle § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:

 • Každý správní orgán (například Magistrát města Brna, obecní úřad Velatice, Krajský úřad JMK) zřizuje úřední desku.
 • Úřední deska je nepřetržitě veřejně přístupná.
 • Každý správní orgán má jen jednu úřední desku.
 • Úřední deska existuje v hmotné podobě a elektronicky (na internetu).
 • Na úřední desce správní orgán zveřejňuje např. oznámení o zahájení řízení, zejm. při velkém počtu účastníků (§ 47 odst. 3 a § 144 odst. 2 správního řádu), nebo vydané opatření obecné povahy (§ 173 odst. 1 správního řádu). Tím je např. územní plán.
 • O vydání územního plánu informuje správní orgán na své úřední desce a také na úředních deskách všech dotčených obcí. (§ 173 odst. 1 správního řádu).
 • Prostřednictvím úřední desky se doručuje osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, kterým se nedaří doručit jinak. (§ 25 odst. 1 správního řádu).
 • Zahájení stavebního řízení k silnici (a dalším řízením s větším počtem účastníků než 30, typicky silnice, elektrické vedení atp.) je oznamováno na pouze na úřední desce, takže ani sousedům není zaslán dopis.
 • Na úřední desce se zveřejňuje oznámení o zahájení některých územních řízení.
 • Na úřední desce se zveřejňuje oznámení o zahájení řízení spolkům.
 • Na úřední desce jsou obce povinny zveřejnit záměr prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek. (§ 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).
 • Na úřední desce se zveřejňují právní předpisy obce – obecně závazné vyhlášky a nařízení (§ 12 zákona o obcích).
 • Na úřední desce obec informuje o připravovaném zasedání zastupitelstva a to informaci o místě, době a navrženém programu. (§ 93 zákona o obcích)..
 • Rozsáhlé dokumenty je možné zveřejnit na fyzické úřední desce pouze formou oznámení, případně lze zveřejnit první strany dokumentu společně s informací kdy a kde je možné se s kompletním dokumentem seznámit .
 • Většina dokumentů musí na úřední desce nejprve 15 dnů viset a až po uplynutí této lhůty začínají běžet lhůty další (např. k odvolání). To neplatí pro přihlášení spolku do řízení.

Doporučení

 • Aby vám neuniklo žádné řízení, je třeba sledovat úřední desku alespoň 1x za 14 dní.
 • Pokud máte možnost, kontrolujte jak elektronickou tak fyzickou úřední desku, v praxi dochází k tomu, že se jejich obsah liší.
 • Kontrolujte úřední desku také o prázdninách a mezi státními svátky, často se stává, že právě nejspornější záměry investoři schválně zahajují v době, kdy lidé mají jiné starosti.
 • Abyste byli schopni prokázat, že na elektronické úřední desce nebyl dokument zveřejněn, doporučujeme si ji na počítači archivovat nebo využít webovou stránku https://edesky.cz/ nebo http://www.mapasamospravy.cz/.

Nadřazené kategorie:

Správní řízení

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta