Poradna

Lze zabránit zavážení zatopeného kamenolomu těžebním odpadem?

Nedaleko naší obce dochází k zavážení zatopeného kamenolomu těžebním odpadem. Je takový postup v tomto případě oprávněný? Pokud ne, lze se proti tomuto jednání nějak bránit?

Tento dotaz byl vyřešen dne 17. 2. 2017. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Těžební odpad lze ukládat pouze s povolením obvodního báňského úřadu, a to pouze na místě, které úřad v tomto rozhodnutí označí. Pokud má provozovatel povolení ukládat těžební odpad na místě, které popisujete, postupuje v souladu s právními předpisy. Pokud toto povolení nemá, dopouští se správního deliktu. V takovém případě doporučujeme podat podnět k obvodnímu báňskému úřadu, aby celou věc prošetřil.   

Povolení k ukládání těžebních odpadů

Provozovatel, tedy osoba odpovědná za nakládání s těžebním odpadem, je povinen vypracovat plán, ve kterém mj. uvede způsob zpracování, využití a odstraňování odpadu. Provozovatel musí dle plánu zřídit místo pro ukládání těžebního odpadu. Tento plán podléhá schválení obvodního báňského úřadu. (1) O žádosti o povolení takového provozu informuje obvodní báňský úřad veřejnost prostřednictvím portálu veřejné správy. Účastníky řízení o povolení provozu úložného místa jsou vedle provozovatele a obce, v jejímž územním obvodu má být úložné místo zřízeno, rovněž osoby, jejichž práva a právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být povolením dotčeny. (2) Pokud by někdo např. vlastnil pozemek v těsné blízkosti lomu, mohl by být účastníkem tohoto řízení.

Zda bylo ve vašem případě vydáno povolení k ukládání těžebních odpadů v zatopeném lomu, můžete zjistit podáním žádosti o informace k příslušnému obvodnímu báňskému úřadu.

Podnět k obvodnímu báňskému úřadu

Pokud provozovatel nemá povolení k ukládání těžebního odpadu v lomu, dopouští se zavážením zatopeného lomu správního deliktu podle zákona o nakládání s těžebním odpadem. (3) K projednání tohoto správního deliktu je příslušný obvodní báňský úřad. Proto doporučujeme zaslat tomuto úřadu podnět k zahájení řízení o správním deliktu. V podnětu doporučujeme označit provozovatele, který ukládá odpad v lomu (pokud je vám znám) a případně doplnit důkazy, např. fotografie, které ukazují, že zatopený lom je skutečně zavážen odpadem.

Poznámky

(1) § 5 a 6 zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem
(2) § 8 odst. 3 zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem
(3) § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty